LESERINNLEGG

«Utvalgslederen visste!»

BOLSØNES-KVILTORP: – Hva vil byens innbyggere akseptere som håndtering av lovlig fattede flertallsvedtak? spør artikkelforfatter Terje Heggem om i dette leserinnlegget.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Fem enkle spørsmål ble stilt utvalgsleder Trygve Grydeland (Høyre) for å få avklaring på hans rolle rundt innfartsvegen i øst – på folkemunne nå bare kalt «Retiro-gate». I stedet for å gi klare svar i forhold til håndteringen av flertallsvedtaket, forsvinner hans rolle i et usedvanlig ordrikt innlegg der det meste er en teknisk gjennomgang. Han betegner med rette sitt eget innlegg som en påskenøtt, og overlater dermed til oss lesere og Moldes innbyggere å finne løsningen.

Trygve Grydeland deltok i den usedvanlig topptunge delegasjonen fra Molde kommune som møtte Statens vegvesen 25. mai i fjor: kommunedirektør Dahl, kommunalsjef Heggemsnes, arealplansjef Bø, ordfører Dahl, varaordfører Gangstad – og leder hovedutvalget for Teknisk, plan, næring og miljø (TNPM), Trygve Grydeland. Fra SVV møtte blant andre Halgeir Brudeseth – prosjektleder for Bolsønes – Årø. Partenes sammensetning viser tydelig alvoret i saken. Dette var ikke bare en bagatell eller en enkel administrativ sak!


E39 gjennom Molde:

Politikerne trodde de gjorde historisk vedtak i kommunestyret. Fikk ingen betydning for arbeidet

Administrasjonen i Molde kommune lot ikke politikerne få vite noe om Vegvesenets synspunkt.SV-lederen: – Jeg har aldri sett på maken

Leder i Molde SV, Kim Thoresen-Vestre, er svært kritisk til måten administrasjonen i Molde kommune har opptrådt på.MDG: Burde blitt behandlet politisk

– Hvis det er noe i dette vedtaket som gjør at arbeidet stopper opp, da må det tilbake på politisk nivå.


Grydeland skriver at på møtet 25. mai blir «vi enig om at planprosessen kan fortsette i og med at kommunestyret fastsatte det opprinnelige planprogrammet sammen med 7 tilleggspunkter, og at tilleggene er tydelig signal fra kommunestyret om skepsisen til SVVs opprinnelige utredningsalternativ til tross for at de altså har fastsatt også dette, og at et flertall i kommunestyret vil ha en løsning som kanskje ikke er i tråd med SVVs rammer for Bypakker eller bestillingen fra NTP».

Men var det egentlig slik?

På møtet 25. mai ble det tydelig bare konkludert med at SVV skulle sende et brev til Molde kommune der problemstillingen i pkt 7 ble tatt opp. Saksbehandler/prosjektleder Brudeseth gjør lojalt – og formelt – akkurat det; sender noen dager senere (3. juni) brevet som oppsummerer saken og har med følgende avslutning:

«Tildeling av planleggingsmidler til det gjenstående reguleringsplanarbeidet på strekningen Bolsønes-Årø (Bolsønes-Kviltorp) er betinget av at føringene i NTP-vedtaket blir fulgt opp. Statens vegvesen kan ikke fortsette denne planprosessen hvis ikke Molde kommunestyre har intensjoner om å kunne vedta reguleringsplan som legger til rette for etablering av kollektiv- og sambruksfelt ved dagens veg. Vi ber om at Molde kommune avklarer om tilleggspunkt nummer sju blir stående.»

SVV ber altså om svar på nettopp det Grydeland mener de allerede ble enig om på møtet en uke tidligere ... Hvordan henger dette sammen? En skikkelig påskenøtt!

Og nå skjer det noe merkelig i Grydelands fremstilling. Han plasserer seg selv i et informasjonsvakuum. Han kjenner verken til brevet eller etter hvert; brevene! Selv om han deltok i møtet 25. mai der konklusjonen åpenbart var at SVV skulle skrive sitt brev!

For som kjent: De uinformerte kan ikke ta ansvar. De informerte kan ikke unngå det.

Men for utvalgsleder Grydeland er det dessverre for seint. Han er allerede informert gjennom møtet 25. mai.


Derfor sendte de brev til Vegvesenet om Bolsønes-Kviltorp

Kommunalsjefen mener de fulgte opp vedtaket til kommunestyret.Vegvesenet: Holdt alle muligheter åpne

Opplevde det nyttig med en avklaring fra Molde kommune.


I fire måneder – fra slutten mai til langt ut i september, rir denne saken hele toppsjiktet på rådhuset – både den politiske og administrative ledelsen. Her lanseres retoriske verktøy som «tvetydighet» og «handlingsrom». Først 25. september har Molde kommune er svarbrev klart.

Alle deltagerne på møtet 25. mai er kjent med brevet fra SVV og etter hvert svaret fra Molde kommune. Alle møtedeltagerne – unntatt en person, ifølge Grydeland selv! Han har åpenbart mistet helt interessen for saken, den heiteste poteten på mange år, den viktigste saken for Grydelands utvalg og som engasjerer hele toppsjiktet i kommunen i måneder! En sak som av Romsdals Budstikke er betegnet som historisk, og som avisen skrev på lederplass: «Dette er en sak som har stor betydning for byen, og de involverte burde skjønt at denne fremgangsmåten ville skape oppstyr». Du må altså ha et sterkt svekket politisk gangsyn dersom du ikke så sprengstoffet i det som foregikk. Men Grydeland lot sine utvalgsmedlemmer leve i uvitenhet om det som var i ferd med å skje.

Grydeland hadde altså ikke behov for å vite mer, han stilte heller ikke et eneste spørsmål – ikke en gang av ren nysgjerrighet. I fire måneder! Er det mulig å leve i et slikt vakuum selv om man er ekspert i å puste med magen? Å utvise passivitet kan i seg selv være en alvorlig forsømmelse. Det var jo i egenskap av utvalgsleder han deltok i møtet med SVV 25. mai – ikke som privatperson eller menig Høyre-medlem. Hvilket ansvar hadde han overfor sitt eget utvalg? Han visste jo!

Er det slik vi kjenner politikeren Grydeland? En som ikke engasjerer seg eller tar liten plass i prosessene hvor han er involvert?

Vil kommunestyret og utvalget (TNPM) nå selv søke etter svarene på Grydelands påskenøtter? Hva vil byens innbyggere akseptere som håndtering av lovlig fattede flertallsvedtak?


Senterpartiet vil ha innsyn i brevene som har skapt bråk

– Administrasjonen har et ansvar for at alle forhold rundt et vedtak blir utredet.Går hardt ut mot politisk motstander: – Nå må folk begynne å puste med magen

Trygve Grydeland (H) mener Kim Thoresen-Vestre (SV) trår langt over streken i et Facebook-innlegg.Blir kritisert for Facebook-innlegg: – Angrep er tydeligvis det beste forsvar

Gruppeleder i SV Molde, Kim Thoresen-Vestre, står fast ved kritikken av administrasjonen og kommuneledelsen.


Nå kan åpenbart videre strategi være at flertallet i kommunestyret skal «modnes», innse at NTP-bidraget på 900 millioner fra staten (våre bompenger skal finansiere 1,6 milliarder!) er vel verdt betydelige inngrep i friområdet for å gi fire felts løsning. For som statssekretæren i Samferdselsdepartementet, John-Ragnar Aarset, uttalte til Tidens Krav senest 30. mars: «Det viktigste for oss, har vært å greie å prioritere en god oppstart på Møreaksen. Men, det vil være nødvendig å komme videre med Bolsønes-Årø innen Møreaksen er bygd. Da kommer trafikkbelastningen på denne strekningen til å bli merkbart stor.»

Rene ord for pengene! Og vi som har trodd på gjentatte forsikringer om at Bolsønes – Årø ikke hadde noe med Møreaksen å gjøre, men primært dreide seg om felt for kollektivtrafikk og syklende!

Terje Heggem

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal