LESERINNLEGG

Når en sint ordfører havner i mindretall

SVARER: «Er det slik en samlende ordfører skal te seg i forhold til flertallsvedtak og kommunestyret?» spør Terje Heggem i dette innlegget.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Ordfører Torgeir Dahl gratulerer undertegnede med at Bypakken er ute av NTP. Det er jo er merkelig tildeling av ære/skyld til den som ifølge Dahl samtidig tar «prisen for det minst kunnskapsbaserte innlegg» og er uten «nødvendig planfaglig kunnskap». Jeg vet ikke når undertegnede har angrepet Bypakken – utover at jeg deler synet til flertallet i Molde kommunestyre knyttet til innfartsvegen i øst.Ordføreren hopper bukk over det som åpenbart for de fleste er poenget i mitt innlegg «Er Molde kommunestyre satt i politisk karantene?».Molde har en ordfører som nekter å akseptere et flertallsvedtak i kommunestyret. Vedtaket som var historisk ifølge Romsdals Budstikke, gikk mot hans eget ønske. Verbalt uttaler han selvsagt respekt for vedtaket – men samtidig starter han en prosess der han først har møte med Statens Vegvesen – som følger opp med et brev til kommunen. Brevet fra SVV ligger ubesvart i nesten i fire – 4 -måneder! Fortsatt tar han ikke dette opp med noe politisk organ.

Som taper i voteringen i kommunestyret, mener han å kunne fastslå at det er «tvetydighet» i vedtaket. Uten å rådføre seg om «tvetydigheten» med andre enn seg selv – og kanskje administrasjonen. Det er åpenbart fullstendig utenkelig – for tvileren Dahl - å ta dette opp med flertallet. Utenkelig i måned etter måned.


E39 gjennom Molde:

Politikerne trodde de gjorde historisk vedtak i kommunestyret. Fikk ingen betydning for arbeidet

Administrasjonen i Molde kommune lot ikke politikerne få vite noe om Vegvesenets synspunkt.


«Tvetydigheten» resulterte i at ordføreren satt seg ned med sine nærmeste i administrasjonen, og skaffet seg «handlingsrom» - for det er slik svaret til SVV ble formulert etter uker og måneder med grubling….

Mandag 29. mars er Dahl igjen intervjuet i RB, og denne gang er både «handlingsrommet» og «tvetydigheten» åpenbart blåst bort når han skal forklare exiten fra NTP:

«Etter mitt syn så er dette et ganske naturlig svar på at vi i Molde kommune ikke er villig til å gi Vegvesenet det rommet de trenger for å utrede strekningen ut ifra standardene og prognosene som de har»

Dahl har åpenbart likevel en klar oppfatning av flertallsvedtaket i Molde kommunestyre!

Hva slag oppførsel er dette? Er det slik en samlende ordfører skal te seg i forhold til flertallsvedtak og kommunestyret?

Vedtaket i Molde kommunestyre er – ifølge RBs intervju med ordfører Dahl 29. mars – den direkte årsaken til at Årø - Bolsønes er ute av NTP.


Bypakke Molde ute av NTP: – Et stort tilbakeskritt

Molde-ordfører Torgeir Dahl har likevel ikke gitt opp kampen om statlige midler.


I RBs intervju med prosjektleder i Statens Vegvesen, Halgeir Brudeseth, onsdag 24. mars sier Brudeseth etter at forslaget til revidert NTP foreligger:

«Men hvis det er viktig nok for staten, blir det (prosjektet) løftet opp på departementsnivå og det utarbeides statlige planer. Hvis det ikke er viktig nok, så blir det ikke finansiert over statsbudsjettet, og det blir da liggende slik det er».


Foreslår å ta denne strekningen ut av NTP – det kan få store konsekvenser for planene for Fannestranda

E39-strekningen Bolsønes-Årø ligger inne i nåværende NTP. Men ikke i forslaget for 2022-2033.


Problemet for Torgeir Dahl og Statens Vegvesen er at det ikke er noe flertall for fire felt Bolsønes -Årø. Kanskje blir det heller aldri noe flertall for dette. Hverken her eller der.

Og det må en verdig ordfører og et mindretall leve med. Uten å bruke utestemme og hersketeknikker.

Og vi som trodde Torgeir Dahl hadde lært!

Terje Heggem

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal