LEDER MANDAG 29. MARS

Fire måneder til byggingen starter

Først grunnarbeid, så bygging: Etter planen starter anleggsmaskinene på tomta til nysjukehuset etter påske. Byggestart for råbygget kan bli før sommeren.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Det blir en merkedag når grunnsteinen for det nye sjukehuset legges ned.

Meninger

Framdrifta av det nye sjukehuset på Hjelset er i rute. Det innebærer at byggingen av råbygget kan starte før sommeren, altså om fire måneder. Før den tid skal grunnarbeidene for nybygget foregå. På styremøtet i Helse Møre og Romsdal sist uke at anbudskonkurransen for grunnarbeidene er gjennomført, og at et maskinentreprenørfirma fra Stjørdal har fått oppdraget.

Oppgaven med å bygge Sjukehuset Nordmøre og Romsdal er delt inn i 24 ulike entrepriser. Åtte av disse er til nå lyst ut. Tydeligere kan det ikke vises at prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal og staben har gjennomføringsevne.

Det har vært mange tilbakeslag for sjukehusprosjektet siden det ble bestemt lagt til Hjelset i desember 2014. De trenger man ikke dvele med lenger. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal har – akkurat som de fleste andre sjukehusprosjektene i landet – møtt motstand. I forkant av styremøtet i helseforetaket 25. mars hadde to seniorer med lang fartstid ved Ålesund sjukehus, Ivar Østrem og Ove Økland, begge lokalpolitikere i Ålesund, uttrykt seg kritisk til at helseforetaket kan motta en gave fra det kommunalt eide selskapet Gass-ROR på 70 millioner kroner.

Dette var kjente toner fra de to, som har hatt som mål å gjøre sjukehuset i Ålesund størst mulig og best mulig utstyrt, på bekostning av sjukehusa i Kristiansund, Molde og Volda.

Helseforetaket har fått Gass-ROR-gaven vurdert juridisk, og direktør Øyvind Bakke er klar på at gaven er helt i pakt med funksjonene som er vedtatt lagt inn i nysjukehuset og kapasiteten ved sjukehuset. Gaven er ingen tilsnikelse. Den er til forbedring.

Vi må berømme direktør Bakke og styret i Helse Møre og Romsdal for å holde stø kurs for at befolkningen på Nordmøre og i Romsdal kan se fram til nytt akuttsjukehus på Hjelset og gode dagtilbud i Kristiansund. Planene om SNR settes nå om til handling. Helse Midt-Norge, som finansierer nysjukehuset, er tett på prosjektet.

Det er ikke lenger snakk om sjukehuset bygges; nå handler alt om å få gjennomført et solid og godt byggeprosjekt med pengene man har til rådighet. Det blir en merkedag når grunnsteinen legges ned. Vi har trua på at det skjer i løpet av de neste 120 dagene.