LESERINNLEGG

Helhetlig utbygging av E136

Helge Orten (H)  Foto: Høyre

Meninger

Regjeringen har besluttet å legge strekningen E136 Dombås – Vestnes inn i porteføljen til Nye Veier. Det er et godt grep som sikrer en helhetlig utvikling av strekningen. Nye Veier planlegger å bruke anslagsvis 3 mrd på å utbedre strekningen, inklusive prosjektene i Romsdalen. I stedet for å kjempe om penger til en og en flaskehals, kan vi nå få utviklet hele strekningen.

Jeg registrerer at både Sp og Ap er skeptisk til at Nye Veier skal få tildelt E136. Det er kanskje ikke så rart, all den tid de var imot å etablere selskapet. Realiteten er jo at Nye Veier har svart til forventningene og vel så det. De har redusert kostnadene med 19% på de prosjektene de har gjennomført så langt og økt nytten. Det betyr at de kan gjennomføre flere prosjekter raskere.


ANALYSE

Milliardpakken det blir rift om

Rike Norge er klar for å bruke langt mer enn 1.000 milliarder kroner de nærmeste åra på å knytte mennesker tettere sammen og gjøre hverdagstransporten enklere, enten man bor i ei bygd eller i en by. Fredag legger samferdselsminister Knut Arild Hareide fram pakken med tidenes mest kostbare innhold: Nasjonal transportplan. Hva får Møre og Romsdal?

Regjeringen vil gir Nye Veier AS jobben med å bygge Eksportvegen E136

– Slipper å kjempe om penger hvert år

Statens nye vegselskap, Nye Veier AS, får oppdraget med å bygge E136 fra Ålesund via Åndalsnes til Dombås.  – Vi får en helhetlig utbygging. Vegen skal følge eksisterende trasé via Åndalsnes, sier Helge Orten (H) til Romsdals Budstikke.


Selskapet har behov for å få utvidet porteføljen. E136 Dombås-Vestnes og E6 Otta-Dombås er svært viktige strekninger for eksportfylket Møre og Romsdal og som nå skal utvikles av Nye Veier. Etter denne utvidelsen har selskapet et helhetlig ansvar for utviklingen av hele strekningen fra Mjøsområdet til Vestnes.

Sp hevder at prosjektene i Romsdalen bare blir «lagt i skuffen». Det er det ingen grunn til å påstå. Nye Veier har aktivitet på alle strekningene de har fått tildelt så langt, og har vist at de kan gjennomføre prosjektene raskere og til en lavere kostnad. Det lover godt for gjennomføringen av E136.


Sp vil ha omkamp om Romsdalen

Det brygger opp til politisk dragkamp om hvem som skal få oppdraget med å utbedre E136 gjennom Romsdalen. - Vi vil flytte oppdraget vekk fra Nye Veier og tilbake til Statens vegvesen for å få startet vegbyggingen i år, sier Kristin Sørheim.


Nye Veier får nå tildelt andre typer prosjekter enn store firefelts-utbygginger. Det gjør at de må utvikle kriteriene for prioritering. Et moment som gjør E136 ekstra viktig, er betydningen den har for næringslivet og godstransporten inn og ut av Møre og Romsdal. Å få fjernet flaskehalser for godstransporten vil åpenbart ha stor nytte for næringslivet vårt og være et viktig element når Nye Veier skal gjøre sine prioriteringer. Det er heller ingen ulempe at flere prosjekter har kommet langt i planleggingen.

At E136 nå blir en del av porteføljen til Nye Veier vil sikre en helhetlig utbygging. Nye Veier har forutsigbare økonomiske rammer, og vi unngår å kjempe om midler til hver enkelt flaskehals i hvert statsbudsjett. Mindre utbyggingsprosjekter kan passe godt inn i de økonomiske rammene for selskapet.Så snart Stortinget har gjort sine vedtak, er det viktig at kommunene langs strekningen går i dialog med Nye Veier. Det vil bidra til effektiv planlegging og gjennomføring av prosjektene og økt forutsigbarhet.

Helge Orten (H)

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal