LESERINNLEGG

Containerhavn i Elnesvågen?

Hvorfor skal man på død og liv bruke penger på å konkurrere slik at vi ender opp med en drøss med lite konkurransedyktige småhavner rundt omkring, fremfor heller å samles rundt en stor havn i området?

Jeg utfordrer ordfører Henøen og havnedirektør Akselvoll til å svare meg på ovennevnte spørsmål om hvorfor man ikke kan (eller vil) støtte opp under en fullt ut fungerende containerhavn med topp utstyr og som ligger innenfor relativt kort avstand til den de selv planlegger, skriver innsender.   Foto: PRIVAT

Meninger

Jaja, så er det på'n igjen. Molde og Romsdal Havn er ute og jakter kroner de ikke har - til noe de ikke trenger. For journalisten glemmer å stille det innlysende spørsmålet: HVORFOR skal man bygge en ny containerhavn når det finnes en relativt stor containerhavn i nabokommunen Gjemnes drøyt 4 mil unna nevnte plassering ved Hustadmarmor?

Hvorfor skal man på død og liv bruke penger på å konkurrere slik at vi ender opp med en drøss med lite konkurransedyktige småhavner rundt omkring, fremfor heller å samles rundt en stor havn i området? Molde karrer til seg det de kan - Kristiansund Havn likeså. Men hvorfor når det finnes ei super havn i Gjemnes hvor det også er store muligheter for utvidelse?

"I ROR-styret ble det også pekt på at havna kan dra stor nytte av transportåren på Møreaksen, og vice versa."

Vel, Møreaksen er fortsatt ikke påbegynt, og den kan fortsatt stoppes. Så det å diskutere luftslott skal man være forsiktig med.

Jeg utfordrer ordfører Henøen og havnedirektør Akselvoll til å svare meg på ovennevnte spørsmål om hvorfor man ikke kan (eller vil) støtte opp under en fullt ut fungerende containerhavn med topp utstyr og som ligger innenfor relativt kort avstand til den de selv planlegger. Det snakkes ofte om stordriftsfordeler, men i denne saken virker som om det kun er viktig å karre til seg det en kan. Først meg selv og så meg selv, er ikke det noe?

PS. Containere er laget av stål. Lasting og lossing vil skape rikelig med støy, "stål mot stål" kan du teste selv i garasjen - det er ingen trivelig støy - til alle døgnets tider. Hva synes folket i Elnesvågen om det? Støyvollen vil kanskje ta av noe, men ikke alt. Og enda verre vil det bli for de som bor på motsatt side - altså Hoem og Sandsbukta. Containerhavner bør man etterstrebe å bygge der det bor minst mulig folk, og man bør søke og utnytte kapasiteten på de som allerede eksisterer fremfor å bygge nye.

https://www.hogsetterminalen.no/

Thomas Øyen

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal