LESERINNLEGG

Møreaksen gir optimisme

«Med Møreaksen på plass går det veldig fint an å bo på Otrøya, jobbe i Tresfjorden. Bo på Sjøholt, jobbe i Molde. Bo i Elnesvågen, jobbe i Skodje osv.», skriver Harald Espeland, daglig leder i Møreaksen AS, i dette innlegget.  Foto: Møreaksen / Statens vegvesen

Meninger

Møreaksen handler om å styrke regionen vår. De senere år har det vært en del piler som peker i feil retning for Møre og Romsdal. Blant annet befolkningsutviklingen. Med Møreaksen på plass får vi en situasjon hvor avstander blir kortere. Byer, tettsteder og næringsliv blir koblet tettere sammen. I dag er veien mellom Ålesundregionen og Molderegionen kun åpen noen få minutter hver time – når ferga går. Da må du betale fergebillett for å forflytte deg over fjorden i saktegående fart, gitt at du får plass på ferga og at ferga går når den skal. Med Møreaksen (og Kjerringsundet) på plass vil denne situasjonen bli dramatisk endret ved at fergesambandene Molde-Vestnes, Solholmen-Mordalsvågen og Aukra-Hollingen blir historie. Da kan folk forflytte seg når de selv vil, uavhengig av fergetidene. Og reisetiden blir kraftig redusert. Det blir bompenger de første 15 årene, men deretter gratis! Fergebilletten varer til evig tid.


Folk i Midsund om Møreaksen:

Håper det blir, men tviler på rask realisering

Folk på Otrøya vil gjerne ha fastlandssamband, men ser ulikt på kor raskt det kan komme.


Bo og jobbe

Dette åpner for helt nye muligheter. I dag er det f.eks. nesten helt uaktuelt å bo på Gossen og jobbe i Tomrefjorden. Det er en lang reise. Med Møreaksen på plass går det veldig fint an å bo på Otrøya, jobbe i Tresfjorden. Bo på Sjøholt, jobbe i Molde. Bo i Elnesvågen, jobbe i Skodje osv. Dette vil ikke medføre at «alle» skal begynne å pendle til en annen plass enn der hvor de bor. Det handler om å skape en bredde og en dybde i arbeidsmarkedet. Bredde i form av flere tilgjengelige arbeidsplasser innen akseptabel rekkevidde. Dybde i form av flere arbeidsplasser av samme type innen akseptabel rekkevidde. Hvis en person med spesialkompetanse finner arbeid på Otrøya er dette per i dag kanskje den eneste aktuelle jobben for vedkommende innenfor akseptabel pendleavstand. Å bosette seg på Otrøya utgjør derfor en betydelig risiko for denne personen, kontra f.eks. å bosette seg i Oslo hvor det finnes titalls slike jobber. Konsekvensen kan da bli at bedriften på Otrøya ikke greier å tiltrekke seg denne kompetansen, noe som da går utover bedriftens utvikling og regionens verdiskaping. Med Møreaksen på plass vil denne personen ha enkel tilgang på jobbmarkedet i hele Ålesundregionen og Molderegionen. Det gjør at risikoen for å miste jobben eller ønske å skifte jobb blir mindre, noe som da øker sannsynligheten for at næringslivet i vår region greier å tiltrekke seg all den kompetansen som trengs for fremtiden.

LYS FRAMTID: «En investering på kr 24 milliarder vil være en av de største hittil her i regionen – kanskje den største. Det gir stor verdiskaping og hundrevis av arbeidsplasser bare i byggeperioden. Deretter venter fremtiden – og den ser lys ut med Møreaksen», skriver daglig leder i Møreaksen AS, Harald Espeland.  Foto: Bjørn Brunvoll

Kultur og fritid

Dette gjelder ikke bare næringslivet. Også kulturlivet vil få større nedslagsfelt. En av dagene med høyest trafikk på Store-bælt broen i Danmark var da Madonna hadde konsert i København. I vår region vil både store og små arrangementer og aktiviteter innen kultur og fritid få enklere tilgang til et publikum fra hele regionen når Møreaksen står ferdig.
– Selvsagt sto jubelen i taket. Dette betyr enormt mye for hele fylket

Per Olav Mevold i Vikenco jubler for beslutningen om å ta inn Møreaksen i Nasjonal transportplan (NTP), og kaller Møreaksen det beste samferdselsprosjektet i Norge.


Tiden vår

Ikke minst handler Møreaksen om hva vi vil bruke tiden vår på. For den som en gang i året drar med barnebarna sine fra Molde til Ålesund for å besøke akvariet er det selvsagt helt greit å bruke ekstra tid på ferga. Men for barnefaren som bor i Stordal og jobber i Molde er det nok langt bedre å kunne bruke en time ekstra sammen med barna hver ettermiddag enn å sitte i fergekø og på ferga. Ikke minst slippe fortvilelsen ved å ikke få plass på ferga eller at ferga ikke går som den skal.

Utvikling

Møreaksen gir grunn til optimisme. Den vil medføre endringer som gjør at fremtidens generasjoner kan bruke regionen vår på en helt ny måte. Erfaringsmessig begynner den positive utviklingen allerede mens veiprosjekter er under bygging. Blant annet fordi næringslivet ser at de kan våge å satse og hvor de kan lokalisere satsingene sine. Når veien åpner skyter utviklingen ytterligere fart. Og når bompengene forsvinner kommer det erfaringsmessig enda et hopp i bruken av veien.

Bompenger

Bompenger vil alltid være en barriere, men på Møreaksen blir ikke bompengene høye sammenlignet med dagens ferge. Å kjøre Møreaksen mellom Vestnes og Molde er beregnet å koste kr 144 i bompenger, kontra dagens kr 100 med rabatt på ferga. Fra Gossen eller Otrøya vil det koste kr 80 å komme seg til fastlandet. Differansen mellom bompenger og fergebillett er liten sett i sammenheng med at man får et døgnåpent veinett hvor man kan reise når man vil. Og etter 15 år blir det gratis.

Lys fremtid

NTP som regjeringen nå foreslår gjør at Møreaksen kan bygges. Hele E39 Ålesund-Molde kan bygges! Med byggestart i 2023. Noen prøver å fremstille det som om ingenting nytt har kommet i denne NTP kontra NTP i 2017. Så feil kan man ta. I den nye NTP ligger det inne fullfinansiering av hele E39 Ålesund-Molde. Det gjorde det ikke i 2017. I den nye NTP ligger det inne statlig finansiering i første planperiode (dvs mulig byggestart i 2023). Det gjorde det ikke i 2017. Kr 2,5 mrd i statlige midler kombinert med bompengelån gir en god byggestart. Den nye NTP gir grunnlag for å sluttføre planleggingen med Kvalitetssikring 2 (KS2) og bompengeproposisjon – deretter bygge. En investering på kr 24 milliarder vil være en av de største hittil her i regionen – kanskje den største. Det gir stor verdiskaping og hundrevis av arbeidsplasser bare i byggeperioden. Deretter venter fremtiden – og den ser lys ut med Møreaksen!

Harald Espeland, daglig leder, Møreaksen AS

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal


Møreaksen-løfter er bare spill for galleriet, mener Terje Tovan

Mener Møreaksen-løfter er spill for galleriet: – Sett fyr på faklene igjen!

– Nyheten om Møreaksen er bare spill for galleriet fra lokalpolitikere som vil gjenvelges til høsten, mener grunnleggeren av Borgerlisten i Molde, Terje Tovan. For å få folkemeninga til å gå inn hos makthaverne ser Tovan én mulighet: – Sett fyr på faklene igjen!Helge Orten avviser kritikken om penger til Møreaksen

– Ikke tynn suppe, men forutsigbarhet

– Det stemmer ikke at planene om Møreaksen har stått på stedet hvil siden 2017. Jeg skjønner heller ikke hvordan noen kan bruke betegnelsen «tynn suppe» på E39 i Nasjonal transportplan, sier stortingspolitiker Helge Orten.