En seier for distriktene

Meninger

Dette er en historisk dag for Møre og Romsdal. Endelig skal Midsund og Aukra bli landfaste. Endelig skal Møre og Romsdals næringsliv og befolkning få ferdes fritt uavhengig ferger og tid på døgnet.

Dette fører til at tjenestene kommer nærmere innbyggerne våre. Dette er distriktspolitikk på høyt nivå! Fraflytningen fra øyene vil a

vta. Flere vil bosette seg ute ved kysten. Det blir lettere å pendle til og fra jobb. Og ikke minst, arbeidsmarkedet utvider seg betraktelig. Og det er et veldig godt argument til unge folk vi ønsker skal flytte hjem etter studier og noen år borte. Jobbe i Ålesund, bo i Molde. Eller omvendt! Og bare tenk på graviditet og fødsel. Kvinner slipper usikkerheten rundt tidspunkt på døgnet fødselen starter. Listen er lengre enn lang.

Møreaksen vil gjøre oss mere konkurransedyktig og vi kan møte fremtidens krav. Konspirasjonsteoretikere og folk som ønsker omkamp etter omkamp må nesten bare få holde på.

Nå skal vi som vil noe bra for fylket vårt stå sammen, og vi gjennomføre fergefri E39 fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord.

Britt Janne Tennøy, leder Møre og Romsdal Høyres kvinneforum, kommunestyrerepresentant Molde Høyre og listekandidat nr.7 til stortingsvalget 2021 (H)

Renate Soleim, leder Rauma Høyre og listekandidat nr. 9 til stortingsvalget 2021(H)


--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal