Flytt hjem til Molde, sier de

Meninger

1000 nye jobber i Molde innen 2030 er målet, sier Torgeir Dahl, etter et år med befolkningsnedgang. Selv flytter vi til Molde for to uker siden, og vi har begge funnet jobb.

Barnehage derimot. I november i fjor søkte vi barnehage fra og med mars 2021. Da jeg ringte opptakskontoret i januar, kunne de ikke gi meg noe informasjon. Da jeg ringte igjen i februar fikk jeg heller ikke noe informasjon. Når jeg fulgte opp på mail, fikk jeg beskjed om at jeg ville få svar så snart som mulig.

Nå har det akkurat vært hovedopptak. Og siden sist opptak har det nå vært besluttet å legge ned tre barnehager.

- Opptaket i år blir krevende, sier så fungerende enhetsleder for barnehager i Molde.

Det tviler jeg ikke på. Men om man så ønsker befolkningsvekst i byen, ja da kan man ikke legge ned tre barnehager på en gang, hvis det da ikke er noen ledige plasser.

Når man søker i november 2020, er det greit å måtte vente til utgangen av april 2021? Hvordan tror kommunen det oppleves? Om man ser at det blir overdekning av barnehager i fremtiden, fordi befolkningsveksten ikke har blitt slik de har ønsket. Så må tilbudet kanskje reduseres på sikt. Men er det nødvendig å legge ned tre barnehager på en gang?

Kommunen ved Dahlsveen sier i februar "Kommunen har plikt til å påse at alle med rett som søker innen fristen for hovedopptak får et tilbud om barnehageplass til høsten. Vi mener at vi skal kunne ivareta retten til barnehageplass også i år".

Som hun selv sier har de en plikt til å skaffe alle en plass, så det skal da bare mangle. I februar skrev Karolina Kruczynska et innlegg om hvordan hun som bor på Årø må krysse byen til Bjørset barnehage.

Øst i byen er det få barnehager. Etter nedleggelsene som er planlagt er det knapt barnehager øst i Molde. Lillekollen barnehage som skal bygges, er nå redusert fra 150 til 90 barn, for å spare penger da kommunen ikke ser den veksten som de ønsker i befolkning. Hva om tilbudet kom først. Hva om dekningen var god?

Hva om det bygges slik at barnehageplassene i Lillekollen gradvis kan utvides og tilpasses etterspørselen? Skal det legges opp til mangel på plasser igjen om 10 år bare for å skyve på kostnadene? Hadde vi droppet å flytte om vi visste at tre barnehager skulle legges ned?

Kanskje ikke. Men vi hadde tenkt oss om noen ganger til om man visste hvor tungvindt det er å få svar. Så til poenget; Hvorfor skal det gå så treigt? Hvorfor er det akseptabelt at man får svar i slutten på april på en søknad sendt inn i november. Hva er det meningen man skal gjøre i mellomtiden? Hvordan skal man få etablert seg og kommet i gang i jobb, hvordan skal barnet få etablert seg og få nye venner? Må man time det slik at man flytter til Molde i august ved barnehageoppstart?

Dette tyder på at barnehagedekningen ikke er så god som det antydes ved å legge ned tre barnehager. Hva kan man gjøre? vi har ringt til alle barnehager vi har funnet, de henviser til opptaket. Vi har ringt kommunen, som ikke vil si noe, foruten at søknaden blir behandlet og at man får svar, en gang.

Er dette godt nok? Ønsker man å spare kostnader på kort sikt, eller å legge til rette for vekst i byen på lang sikt?