LESERINNLEGG:

Samhold i kampen mot viruset

Jeg er veldig takknemlig for den støtten Oslo får fra folk i hele landet. Det hjelper oss gjennom en krevende tid.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo sier han er lettet over at Folkehelseinstituttet nå anbefaler en endring i vaksinasjonsstrategien.   Foto: Fredrik Hagen, NTB

Meninger

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet om uenighet og konflikt i forbindelse med koronahåndteringen. Men tilløpene til konflikt har blitt møtt med vel så mye samhold og solidaritet; den siste tida har det kommet veldig mye støtte og forståelse til Oslo, fra både privatpersoner og medier fra hele landet. Det varmer og gir styrke i en veldig vanskelig tid for hovedstaden.

«Vi er så få her i landet, hver falden er bror og ven», skrev Nordahl Grieg i et av de sterkeste diktene jeg kjenner om landet vårt. Fra en helt annen tid, selvfølgelig, men det treffer oss også i dag. Som et lite folk i et langstrakt land, er vi både nære hverandre og tidvis langt unna. I reisetid er det langt til Oslo fra mange deler av Norge, men de følelsesmessige båndene mellom Oslo og resten av landet er likevel sterke. Hvor mange foreldre er det ikke i Vadsø, Steinkjer eller Arendal som det siste året har bekymret seg for hvordan det går med sine døtre og sønner i Oslo? Hvor mange oslofolk er det ikke som har bekymret seg for besteforeldre, foreldre og venner i Molde, Stavanger eller Tromsø? Oslo er en by av innflyttere – vi låner unge folk fra hele landet som kommer til byen vår for å studere og jobbe. Mange blir værende og slår seg til ro her, og mange flytter «hjem» til der de vokste opp, eller til hjemstedet til partneren de møtte i Oslo. For Oslo er det er enorm ressurs, og noe som gjør at båndene mellom byen vår og hele resten av landet er sterke.


Raymond Johansen lettet over FHIs vaksineanbefaling

Vaksiner til smitteutsatte områder som Oslo, vil komme hele landet til gode, mener Raymond Johansen. Han er lettet over anbefalingen om skjevfordelte vaksiner.


Koronaen setter oss alle på store prøver. Oslo har stort sett hatt de høyeste smittetallene og de strengeste tiltakene gjennom denne pandemien. Det er ikke så rart. Virus trives best der mange folk bor tett på hverandre. Jeg er veldig glad og takknemlig for alle som viser forståelse og solidaritet med Oslo og oslofolk. Det begynner å bli tøft for mange, og tålmodigheten begynner å bli tynnslitt.

Så har jeg full forståelse for at mange ordførere vil ha flest mulig vaksiner til sin kommune. I all støyen som har vært om vaksinefordeling den siste tiden drukner jo det viktigste: anslagene for vaksineleveranser for de neste månedene blir stadig mer optimistiske. Forhåpentlig blir fordeling av vaksiner en mindre viktig diskusjon, og vi kan konsentrere oss om å få vaksinene ut i landet og inn i armene.

I kampen mot koronaen opplever jeg at hele Norge står sammen. Den norske velferdsstaten, med stor tillit og samarbeid på tvers av sektorer og landsdeler, har gjort oss veldig godt rustet til å takle denne krisen. Å skape økte motsetninger mellom Oslo og resten av landet er ingen av oss tjent med. Oslo er avhengig av resten av landet, og for resten av Norge er det best om hovedstaden fungerer godt. For å holde smittetallene nede og de negative konsekvensene for hele landet minst mulig, må vi ha kontroll over pandemien i Oslo. Da hjelper det veldig med all den støtten vi har fått den siste tiden.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap)

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal