LESERINNLEGG

Vern om fagfolka, vær så snill

Jeg ønsker debatten om fødetilbudet i Møre og Romsdal velkommen, men diskusjonen går nå utover fagfolka i førstelinja. Nå må de få ro.

Fra hospitering på Molde sjukehus i sommer.  Foto: Helse Møre og Romsdal

Meninger

Tirsdag 23. februar gjorde Stortinget vedtak der de ber regjeringen instruere Helse Midt-Norge RHF om å sikre fortsatt drift av fødeavdelingen i Kristiansund. Neste uke avholdes det foretaksmøter for å effektuere dette vedtaket. Det blir vår oppgave å realisere dette og sikre et faglig forsvarlig tilbud både i Molde og Kristiansund. Den midlertidige stengingen av avdelingen i Kristiansund må bli så kortvarig som mulig.

Skuffelsen var stor hos mange da vi så oss tvunget til å stenge i Kristiansund nå i februar. Det har jeg forståelse for. Og jeg forstår at det kan gå ei kule varmt i debatten. Vi som sitter i lederstillinger må tåle at det stormer rundt avgjørelsene vi tar. Men denne saken har skapt så mye oppmerksomhet at vi ser at det nå går utover fagfolkene i førstelinje.

Slik det offentlige ordskiftet har utviklet seg, er dette nå i ferd med å gå sterkt utover arbeidsmiljøet. Jeg har fått tilbakemeldinger, både fra ansatte, tillitsvalgte og verneombud, om at det er krevende å jobbe på en arbeidsplass som til stadighet preger dagsorden både i media og de ikke-redaktørstyrte mediene. Dette bekymrer meg, fordi det kan føre til en ytterligere svekking av fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal og gjøre rekrutteringen mer krevende. Det har vi ikke råd til. I tillegg til å lykkes med rekrutteringen må vi lykkes i å bevare alle fagfolka våre.

Min oppfordring er derfor at alle, både aktivister, fagfolk, politikere og innbyggere i Nordmøre og Romsdal, står opp for de flinke fagfolka våre. Barnepleiere, jordmødre og gynekologer fortjener framsnakk og ro framfor usikkerhet, bråk og uro. En robust helsetjeneste trenger fagfolk med integritet som tør å si ifra hvis forsvarligheten ved et tilbud er truet. Dette er dyktige fagfolk som sørger for følgetjeneste fra lokalene våre på Aure, som jobber på poliklinikken i Kristiansund, som pendler fra Kristiansund til Molde, og som tar imot barn på Molde Sjukehus. Dette er fagfolk som stilte opp i sin friuke i februar for å male hele fødeavdelingen i Molde for å gi de fødende en bedre opplevelse. De fortjener heder, ære og arbeidsro.

Fra hospitering på Kristiansund sjukehus i sommer.  Foto: Helse Møre og Romsdal

Vi tilstreber at alle fødende skal få en god opplevelse av fødselen, uansett hvilken av våre fødeavdelinger de sogner til. Jeg er likevel den første til å innrømme at fasilitetene våre kunne vært bedre. Fødestuene kunne vært større, det kunne vært enerom til alle barselkvinner og vi kunne hatt mer tidsriktige farger og interiør. Men selv om noen har lang reisevei til nærmeste fødeavdeling, har vi et godt og trygt fødetilbud i Nordmøre og Romsdal. Vi har 100 prosent dekning i det som trolig er landets aller beste følgetjeneste. Vi har dyktige fagfolk over hele linja. Det er viktig for de fødende og befolkningen å vite.

Selv om fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal er trygt, er vi ikke i mål. Vi er ikke i mål før vi kan åpne føden i Kristiansund igjen. Vi vil nå selvfølgelig arbeide videre for å oppfylle Stortingets vedtak om å gjennomføre det vi alle har som felles mål. Det blir svært viktig for foretaket å få ansatt avdelingssjef for fødselsomsorgen i Nordmøre og Romsdal. Vedkommende vil få en sentral rolle i

gjenoppbyggingen av fødeavdelingen i Kristiansund som blir et viktig arbeid fremover. Målet er at vi skal etablere et forsvarlig og trygt fødetilbud igjen i Kristiansund så raskt som mulig.

Jeg vil be om forståelse for at arbeidet med å bygge opp et bærekraftig fagmiljø kan ta noe tid. Det gjør det ikke lettere å rekruttere nye ansatte hvis foretaket og fagmiljøene i Kristiansund og Molde ikke får ro til å gjennomføre dette arbeidet. Et gledelig moment er at helseforetaket har utlyst 10 stipend med full lønn og garanti om hel fast stilling i foretaket ved endt utdannelse. Det har blitt svært godt mottatt og vi har allerede mottatt 43 søknader. Dette er en historisk satsning fra helseforetaket sin side på å utdanne jordmødre.

For at vi snarest mulig skal kunne åpne igjen, vil jeg igjen oppfordre på det sterkeste at vi slår ring om de flotte fagfolka våre. Fagfolka som hver dag går på jobb for å utgjøre en forskjell, uansett hvilke forutsetninger de må jobbe under. Fagfolka som elsker yrket sitt. Fagfolka som stadig ønsker å forbedre seg gjennom konstruktive tilbakemeldinger. Fagfolka som trenger arbeidsro.

Jeg oppfordrer alle til å heie på fagfolka. Det er det beste bidraget du kan gi for å bygge opp igjen fødetilbudet i Kristiansund.

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal