LESERINNLEGG

Urovekkende lesing om Godtfred Lies plass 1

Meninger

I RBs nettavis av 19. februar 2021, kan en lese om de store vanskeligheter heisproblemene
i Godtfred Lies plass 1 representerer for flere leietakere. Problemene med den gamle heisen, har denne gang, vart i tre uker og det er ikke første gang stopp har skjedd. Slik det blir opplyst, er det en godt kjent situasjon for de ansvarlige for boligene.
Jeg er medlem av Eldrerådet, Hovedutvalget for oppvekst, kultur og velferd og kommunestyret i Molde. Jeg får frysninger av Rbnetts oppslag. Slik saken fremstår, kan det ikke fortsette. Blant beboerne i bygningen, er det folk som av helsemessige grunner ikke klarer å gå de mange trapper fra sin bolig og til gatenivå. Det er tilfeller der de i den tiden heisen har stått, hverken har fått gjennomført sine bestilte timer hos lege eller hos fysioterapeut. Det er også de beboere som ikke har fått hentet sin post eller kommet seg litt ut i frisk luft.
I kommunens plan for helse og omsorg som er under revisjon, vil slik det ser ut, begrepet bo hjemme lengst mulig bli sterkt fokusert. Å bo hjemme lengst mulig er i tråd med reformen «Leve hele livet» og i stor grad i takt med det folk flest helst ønsker. Å bo hjemme lengst mulig forutsetter at det etter hvert som beboerens behov endres, blir foretatt de nødvendige tilpasninger. At det tilrettelegges for enkle transportordninger og hjelp som dekker behovet både den sosiale delen av livet samt innen helse og omsorg. Det skal være forsvarlig å bo hjemme og den hjemmeboende skal føle seg trygg.
Slik boligene i Godtfred Lies plass 1 fremstår i dag, blir inntrykket at bygget ikke er tilrettelagt for beboere som har vanskeligheter med å gå trapper. Selv med en stabil heis, så er det likevel slik at om det skulle oppstå et branntilløp, så stenges heisen og da er trappa alternativ.
Som politikere i Molde og ansvarlige for at innbyggerne skal ha en så trygg situasjon som mulig, kan vi ikke godta situasjon slik den fremstår. Ingen innbygger i Molde kommune uansett alder eller hvor de bor i vår langstrakte kommune, skal måtte oppleve situasjon som om de er innlåst i sitt eget hjem. Ingen skal føle unødvendig engstelse eller usikkerhet. De med det daglige ansvar for boliger og beredskap må få satt saken på kartet snarest.

Mellvin Steinsvoll

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal