LEDER TIRSDAG 23. FEBRUAR

Store utfordringer for breddeidretten

MØTTE MINISTEREN: Ledelsen i Træff tok opp situasjonen med kulturminister Abid Raja i fjor sommer. Fortsatt er det strenge tiltak for aktiviteten.  Foto: Bjørn Brunvoll

Det forståelig at utøvere mener at tiltakene for idretten er strenge.

Meninger

Etter snart et år med restriksjoner vokser frustrasjonen i breddeidretten. Dugnaden for å stoppe koronaviruset har vært nødvendig. Samtidig har strenge smittevernregler sine konsekvenser. For idretten, og spesielt breddeidretten for voksne, har begrensninger betydd redusert aktivitet. I de fleste lagidretter har det nå gått et knapt år siden sist det ble spilt kamper. Mest krevende er dette for utøvere som ligger på grensa mellom bredde- og toppidrett. Sammenliknet med andre tiltak i samfunnet er det forståelig at mange utøvere mener at tiltakene for idretten er strenge.

Romsdals Budstikke har den siste uka publisert flere artikler om tilstanden i lokale idrettslag og foreninger. Flere er kritiske til tiltakene som rammer aktiviteten. Et eksempel er Molde Taekwondoklubb der de eldste utøverne har stått uten et tilfredsstillende tilbud. Flere av disse er på landslagsnivå, og gjør også viktige oppgaver som instruktører i klubben. Konsekvensen av langvarige restriksjoner blir raskt kutt i aktivitetsnivået. I tillegger det en fare for at både utøvere og frivillige faller fra. Spesielt i mindre steder kan dette medføre at tilbud blir borte.

Påmeldinga til barne- og ungdomsfotballen i Nordmøre og Romsdal indikerer at man så langt har klart å holde på aktiviteten. Samtidig rapporteres det om sterk reduksjon i antall lag i andre kretser. Akkurat nå er det uavklart når fotballspillere over 20 år kan trene uten avstandsregler. Det sier seg sjøl at det er vanskelig å holde motivasjonen oppe på månedsvis når man ikke kan kjempe om ballen. Det blir, som mange fotballspillere korrekt har beskrevet det, en annen idrett.

Det finnes ikke en enkel løsning på situasjonen. Mye tyder på at man også de neste månedene må ha begrensninger og tiltak. Idretten må bli flinkere til å prioritere, og det bør kanskje søkes løsninger hvor man gradvis åpner opp. Dette vil gjøre det mulig å gjøre vurderinger ut fra nivå eller geografi. Akkurat nå gir reglene noen uheldige utslag som man skal være spesielt oppmerksom på. En slik konsekvens er at det i fotballen kun er et fåtall seniorlag for kvinner som er aktive.