LESERINNLEGG

Senterpartiet - pisk eller gulrot?

Meninger

I Romsdals Budstikke 12.02 kunne man lese at fylkesleder Tove Henøen i Senterpartiet uttaler at beordring av ansatte fra Molde til Kristiansund kan være en mulighet for å gjenåpne føden i Kristiansund. Beordring av ansatte er et særdeles inngripende tiltak. Ikke en gang under pandemien har man brukt beordring som virkemiddel, men dette er altså et virkemiddel som Henøen og Senterpartiet vil benytte seg av. Fra arbeidstakerorganisasjonenes ståsted er arbeidstakernes rettigheter bundet opp av tariffavtaler og arbeidskontrakter. At Senterpartiet vil svekke arbeidstakernes rettigheter er oppsiktsvekkende.


Mener fødedrift i Molde er kjempeviktig - og at ansatte kan beordres til Kristiansund for å gjenåpne der

Tove Henøen (Sp) mener ansatte kan beordres til Kristiansund for å sikre fødedrifta der. Samtidig sier hun at fødedrift i Molde er kjempeviktig.


Det siste året har ansatte ved føden både i Molde og Kristiansund strukket seg langt for å gi et godt og faglig forsvarlig tilbud til fødende kvinner i Nordmøre og Romsdal. Ansatte har arbeidet komprimert med høyt uketimetall under perioden med alternerende drift, og dette har dessverre medført stor belastning for ansatte. Jeg benytter anledningen til å rose de ansatte både i Molde og Kristiansund for å ha stått i denne krevende situasjonen over tid. Ansatte har stilt opp, men gir uttrykk for stor slitasje. Senterpartiets forslag om beordring legger ytterligere press på de ansatte.

Å belaste ansatte med et så inngripende tiltak som beordring vil jeg på det sterkeste advare mot. Tiltak i form av beordring vil bli møtt med svært liten forståelse blant de ansatte. Det er viktigere å bruke tid og krefter på å rekruttere og beholde det fagpersonellet man har behov for. Perspektivmeldingen som nylig ble lansert slår fast at Norge må satse tungt på å utdanne helsepersonell. Samtidig må man også sørge for at færre forlater yrket. Med Senterpartiets forslag om beordring så er jeg stygt redd vi går baklengs inn i fremtiden.


LESARINNLEGG

Åpent brev til Tove Henøen: – Er det verkeleg 1. april allereie?

Sp har gått ut av sitt gode skinn, og er fagleg instans i sjukehusdrift, skriv Jon Arne Lindseth.


Beordring kan medføre at ansatte slutter og søker seg til en arbeidsgiver der man blir verdsatt. Med økende usikkerhet og potensielt frafall av ansatte står man i fare for en bemanningsmessig kollaps. Fødetilbudet for Nordmøre og Romsdal vil da være Ålesund og Trondheim, og en slik sentralisering ønsker vel ikke Senterpartiet å bidra til?


LEDER TIRSDAG 16. FEBRUAR

Beordring er ikke løsningen


Helse Møre og Romsdal har ingen overtallighet verken av jordmødre, barnepleiere eller gynekologer. Det er ikke slik at ansatte «går på gress» i påvente av andre interessante oppgaver innad i helseforetaket, og det er en nasjonal mangel av både jordmødre og gynekologer. I skrivende stund er det utlyst er det utlyst 250 stillinger som jordmor i Norge.


Advarer om politisk spill i fødesaken:

– Vi risikerer sammenbrudd i fødetilbudet

Torgeir Dahl mener risikoen er stor for sammenbrudd i fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal hvis Stortinget krever at Høie instruerer gjenåpning av føden i Kristiansund, uten forbehold.  


Fra mitt ståsted som hovedtillitsvalgt har dialog og samarbeid vært et viktig virkemiddel for å oppnå resultater. Vi har et godt system for å løse bemanningsutfordringer gjennom lokalt og regionalt samarbeid. Dette er det gode samspillet som gjør at den norske modellen står sterkt. Nå vil altså Senterpartiet svekke akkurat dette ved å bruke pisk ovenfor ansatte gjennom beordring. Min erfaring er at gulrot er mer effektivt enn pisk for å beholde og rekruttere ansatte.

Tor Rune Aarø

Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund, Molde Sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF