LEDER ONSDAG 17. FEBRUAR

Derfor kan ferjeløftet gi resultat

STARTET VALGKAMPEN: Etter at Arbeiderpartiet lanserte sitt ferjeløfte har flere politiske parti meldt seg på. Engasjementet kan bidra til at det faktisk blir endring  Foto: Vidar Myklebust

At partiene nå konkurrerer om de beste ferjeløftene gir økt sjanse for at resultatet faktisk blir lavere takst.

Meninger

Arbeiderpartiets løfte om å halvere fergetakstene markerer på mange måter starten på valgkampen i fylket. I løpet av de siste ukene har flere andre politiske parti kastet seg på. Nå er det en reell debatt om hvordan målet kan nås der partiene lanserer ulike løsninger og tidsplan. Det gode med dette er at det kan skapes et klima for å faktisk få gjennomført en endring. Slik kan man unngå at løftet bare blir valgflesk.

Ferjeopprøret langs kysten er sterkt, men nådde i liten grad fram til hovedstaden og regjeringsbygga. For folk i Møre og Romsdal er ferje en del av hverdagen, og høge takster bremser både næringsutvikling, konkurransekraft og attraktivitet. Politikerne har brukt for lang tid på å forstå kreften i dette opprøret. Derfor var det på høg tid at saka nå ble løfta. At de politiske partiene er kommet i en situasjon hvor de kappes om å lansere de beste løsningene øker sjansene for at resultatet faktisk blir lavere takst.

Saka ble diskutert på Politisk Kvarter hos NRK på mandag. Både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ble utydelige da programlederen utfordret på hvordan løsningene skal finansieres. Arbeiderpartiet snakker om en gradvis reduksjon via statsbudsjettene fram til 2025. Fremskrittspartiet har mest hastverk, og etter noen uklare svar sa nestleder Sylvi Listhaug at de kunne kutte i budsjettene for integrering og bistand for å nå målet. Det er høgst uklart om andre parti vil støtte en slik prioritering.

Det gode er at politikerne gjennom debatten i stadig større grad forplikter seg til å sine løfter. Skal de bygge troverdighet overfor sine velgere må de da søke samarbeidsløsninger slik at løftene blir innfridd. For knapt en uke siden var de fire største partiene i Møre og Romsdal deltakere i Rbnett sin valgsending. Samtlige fire representanter forespeilet velgerne lavere ferjepris. Arbeiderpartiet står fast på at løftet er klarert helt til topps i partiet. Det forplikter. Vi registrerer at også de andre store partiene svarer med å konkretisere og forankre sin strategi på dette området. Det er på høg tid.