LEDER TIRSDAG 16. FEBRUAR

Beordring er ikke løsningen

MÅ KLARGJØRE: Fylkesleder Tove Henøen i Senterpartiet har forklart partiets standpunkt i fødesaka. Vi tror ikke beordring er noen god løsning i denne saka.   Foto: Bjørn Brunvoll

Ved å åpne for beordring av et hardt presset fagmiljø skaper man usikkerhet.

Meninger

Det skal være flertall på Stortinget for et vedtak om at helseminister Bent Høie pålegges å instruere om gjenåpning av føden i Kristiansund. Forslaget vil bli fremmet av Senterpartiet. Det er et sterkt virkemiddel flertallet ønsker å ta i bruk, og det er grunn til å spørre om de har tenkt over hva slags konsekvenser et slikt vedtak kan få for fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal. Ordfører Torgeir Dahl (H) i Molde frykter at resultatet kan bli et sammenbrudd for fagmiljøet i regionen.

Spørsmålet om fødetilbud har preget samfunnsdebatten i regionen i flere år. Det er forståelig at det er frustrasjon på Nordmøre etter at fødetilbudet ble midlertidig stengt. Helseforetaket bør fortsette det viktige arbeidet med å rekruttere fagfolk slik at tilbudet i Kristiansund kan gjenåpnes fram til fellessjukehuset SNR står ferdig. Samtidig skal man være varsom med å iverksette tiltak som rammer totaltilbudet i regionen. Da kan alt fort bli enda vanskeligere. En beordring kan få uheldige konsekvenser. For å kunne gi et godt tilbud er man avhengig av fagfolk. Da må man søke løsninger gjennom dialog.

Senterpartiet har blitt utfordret på hvorfor det ikke står noe om driften ved Molde sjukehus i forslaget til vedtak. Fylkesleder Tone Henøen i Senterpartiet opplyser at partiet på ingen måte ønsker å ramme Molde sjukehus, og at det ligger i forslaget at det skal være drift begge steder. Ettersom usikkerheten rundt dette er skapt kan det være greit at dette tydeliggjøres i Stortingsdebatten. Dette er en viktig sak som ikke må reduseres til en dragkamp mellom to byer. Et vedtak bør også inneholde en forutsetning om forsvarlighet, og at det skal være det viktigste.

Fødetilbudet i regionen bør ikke bli en del av politisk spill. Det er en fare for det i et valgår. I noen saker er det spesielt viktig at nyanser og forbehold får plass i den offentlige debatten. For befolkningen i Nordmøre og Romsdal er dette en slik sak. Ved å åpne for beordring av et allerede hardt presset fagmiljø skaper man usikkerhet i en sak der forsvarlighet burde være det aller viktigste.