LEDER MANDAG 15. FEBRUAR

Lyspunkt for mange permitterte og ledige

Feriepenger fra Nav: Over 7.000 personer som er helt eller delvis arbeidsledig i Møre og Romsdal, kan få feriepenger beregnet av dagpengene de har fått.   Foto: Scanpix

Feriepenger på dagpenger gjør hverdagen for arbeidsledige og permitterte enklere.

Meninger

Det siste året har vært tøft økonomisk for mange. Da landet ble stengt ned i mars i fjor på grunn av koronaen, ble mange arbeidstakere permittert fra jobben. For hele landet ble rundt 31.000 personer permittert. De som har vært permittert, eller som fortsatt er permittert, har fått stønad fra Nav. Men i likhet med arbeidsledige har det siden 2015 ikke vært betalt feriepenger av det man har fått i dagpenger. Det blir det nå en forandring på.

Sist uke ble regjeringspartiene og Fremskrittspartiet enig om at det skal betales feriepenger av dagpenger til dem som har vært helt eller delvis permittert i 2020, samt til dem som har vært arbeidsledig.

Feriepenger betales som kjent ut året etter at pengene er tjent. Ordningen med feriepenger på dagpenger skal gjelde for inntektsårene 2020 og 2021, er stortingsflertallet enig om. Arbeiderpartiet, SV og Rødt mener feriepenger på dagpenger burde være en fast ordning.

For mange vil utbetaling av 10,2 prosent feriepenger på dagpenger gjøre den økonomiske byrden litt enklere å bære. Omfattende permitteringer i næringer som merket koronakrisen, satte folk i ei økonomisk knipe, for eksempel i kultursektoren, hotell- og serveringsbransjen, deler av industrien og en rekke underleverandører.

Noen har kommet tilbake i jobb, men fremdeles fungerer ikke arbeidsmarkedet slik det normalt gjør. I Møre og Romsdal kan over 7000 personer nyte godt av feriepengeordningen. Så mange er helt arbeidsledig eller delvis ledig.

Vi mener ordningen med feriepenger på dagpenger er et treffsikkert tiltak som vil hjelpe dem som står uten jobb. Gjennom det siste året har myndighetene bidratt med mange støttetiltak for å hjelpe bedrifter og næringer gjennom koronakrisen. Feriepenger til permitterte og arbeidsledige er med på å forsterke det sosiale sikkerhetsnettet velferdsnasjonen Norge har.

Hvor lenge det tar før arbeidsmarkedet fungerer på vanlig måte, er vanskelig å spå. Politikerne på Stortinget har trolig god tid til å diskutere om feriepengeordningen skal være permanent eller ikke.