LEDER ONSDAG 10. FEBRUAR

Vingler fra side til side

VIL IKKE FORHANDLE: Gjennom et stort oppslag i VG varsler Fremskrittspartiets ledelse at det er slutt på at de setter seg rundt forhandlingsbordet.   Foto: NTB

Politikk kommer til gjennom forhandlinger. Utfordringen at et parti kan miste litt av seg sjøl og bli utydelige.

Meninger

Fremskrittspartiet sliter på meningsmålingene. Gjennom flere år har partiet vent seg til å inngå ulike samarbeid, både med regjeringa og med venstresida. Nå varsler partitopp Sylvi Listhaug at det skal bli slutt på forhandlingene. Sjøl sier ledelsen i partiet at de ikke ønsker å være noe «støttehjul for regjeringa».

De trives heller ikke som en del av «firerbanden» sammen med de rødgrønne partiene. Utfordringen blir hvordan de da skal få gjennomslag for sin politikk.

Det har gått vel ett år siden Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringa. Siden den gang har partiet fått gjennomslag i mange politiske saker. Ikke minst i saker hvor da gikk på nederlag da de satt i regjering. Utfordringen er at Fremskrittspartiet nå må dele seirene med de rødgrønne partiene.

For velgerne kan dette bli noe utydelig. Nå ønsker partiet at de i større grad skal få skinne alene. Strategien er at forslag skal fremmes i Stortinget, og at de partiene som er enige skal slutte seg til. Dette bryter med forhandlingslinja som har vært partiets strategi etter at de gikk ut av regjering.

Politikk kommer ofte til gjennom forhandlinger. Samtidig er utfordringen at et parti kan miste litt av seg sjøl og framstå som utydelige. Mange mente at det var derfor Fremskrittspartiet til slutt gikk ut av regjeringa.

Samtidig ble partiet ivrige etter å få gjennomslag i opposisjon, da måtte de samarbeide til venstre. I et valgår handler det om å tydeliggjøre politiske skillelinjer. For Fremskrittspartiet virker det vanskelig å møte velgerne med at de er enige med de rødgrønne i for mange saker.

Etter at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringa har sentrumspartiene fått mer plass, og med det også makt. Det gjør det vanskeligere for Fremskrittspartiet å samarbeide med regjeringa.

Det partiet ikke sier noe om er hvor lenge de ser for seg å gå uten forhandlingslyst. I løpet av de siste åra har Fremskrittspartiet blitt et «forhandlingsparti». Det nye retningsvalget fra Fremskrittspartiet kan føre til en spissere politisk debatt inn mot valget.