LEDER LØRDAG 6. FEBRUAR

Glem alle ord, kun handling gjelder

DIREKTØRENS VIKTIGSTE OPPGAVE: Direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal må ha sjukehustomta på Hjelset ferdig i sommer, klar til betongarbeider i august.  Foto: Bjørn Buvnoll

Etter så mange tilbakeslag gjennom flere år, er det nå kun handling som gjelder.

Meninger

To helt avgjørende spørsmål ble besvart av styret for Helse Midt-Norge torsdag da fellessjukehuset var tema. Aller viktigst var naturligvis svaret et enstemmig styre i Helse Midt ga: Sjukehuset Nordmøre og Romsdal skal gjennomføres. Like viktig var svaret på det andre spørsmålet som gjaldt penger: Helse Midt ser at det trengs mer penger for å få bygget det nye akuttsjukehuset. Kostnadsramma for hele SNR-prosjektet økes derfor til 5,95 milliarder kroner. Da er kostnader til utstyr og oppgradering av behandlingstilbudene i Kristiansund tatt med.

Et samlet styre i det regionale helseforetaket, Helse Midt-Norge, gir både verbal støtte og økonomiske garantier om at det nye sjukehuset skal bygges. All tvil om både konseptet, størrelsen og hvilke funksjoner som skal inn i det nye sjukehuset, er fjernet. Grobunnen for omkamper er ikke her lenger. Økonomien er sikret, uten at man trenger å gå til Stortinget og be om større lån.

Innbyggerne i Romsdal og på Nordmøre har sammen med sjukehusansatte blitt satt på tålmodighetsprøver som grenser mot det absurde. 11 år har gått siden daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) besluttet å bygge fellessjukehus. Over seks år har gått siden plasseringen på Hjelset av helseminister Bent Høie (H). For hvert feilskjær og hver utsettelse er det de ansatte og alle brukerne av sjukehustjenestene som har vært taperne.

Folk har opplevd å bli holdt med prat om SNR-prosjektet og fine illustrasjoner hvordan bygget på Hjelset blir seende ut. Etter så mange tilbakeslag gjennom flere år, preller løfter og ord av. Nå er det kun handling som gjelder. Det er betryggende at direktøren i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke, har involvert seg med tyngde i prosjektet. Bakke vet at tomta må stå ferdig i sommer, slik at betongarbeidene kan komme i gang i august. Også troverdighetens taksameter går. Styret i Helse Møre og Romsdal og prosjektorganisasjonen som skal bygge SNR, kan ikke skylde på noen andre, for fellessjukehuset skal gjennomføres nå.