LEDER FREDAG 5. FEBRUAR

Markedet tilsier økt boligbygging

Stor etterspørsel: Veksten i boligprisene varierer i Norge, og øker mest rundt de store byene. Men etterspørselen etter nye boliger er stor mange steder i landet.   Foto: NTB

Viktig med en god regulering av bolig- og lånemarkedet.

Meninger

Til tross for korona og økonomisk nedtur fortsetter boligprisene å stige mange steder i Norge. Det er smått utrolig, men i enkelte større byer i Norge er det så stor kamp om boligene at mange tyr til drastisk grep for å få muligheten til å kjøpe. Til langt over prisantydning «kupper» kjøpere boligsalget før budprosessen kommer i gang.

I januar steg boligprisene i Norge med 3,2 prosent. Det siste året – under en pandemi – har boligprisene steget med hele 8,6 prosent. Det var det få som trodde da Norge ble nedstengt i mars i fjor.

Veksten i boligprisene har flere forklaringer, her er noen av de:

– Renta er rekordlav og har vært det lenge. De siste åra har det nesten ikke kostet penger å låne penger til boligkjøp. Månedsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå viser at renta for nye boliglån har falt til rekordlave 1,77 prosent.

– Mange steder bygges det for få boliger sett opp mot etterspørselen. Oslo er selvfølgelig det opplagte eksempel, men også på lang mindre steder kan det være knapphet på de boliger som er etterspurt.

– I Norge kan faktisk pandemien ha gitt prisvekst mange steder, siden en del av befolkningen nå har brukt mindre penger uten at de har flere utgifter eller tap av jobb. Oppussing eller ny bolig er aktuelle valg for denne gruppa.

– Lang periode med prisvekst gir også tro på at bolig er en «trygg» investering også i framtida. I mange år har det vært slik.

Norsk husholdninger har i gjennomsnitt mye gjeld, og vil være sårbare for et samtidig fall i boligprisene og en renteoppgang. Det er en trussel for både den enkelte og for norsk økonomi samlet sett. Det er derfor viktig med en god regulering av bolig- og lånemarkedet.

Det er mange faktorer som påvirker boligmarkedet og i et langstrakt land er det ulike variabler. Situasjonen er kompleks for dem som skal styre oss unna en boligboble. En økning i boligbygging vil kunne redusere prisveksten betydelig. Ikke minst i og rundt de store byene.