LEDER TIRSDAG 2. FEBRUAR

Koronakrisen gir unge en tøff start

SKAPER BEKYMRING: Ledighetstalla viser at unge arbeidstakere topper ledighetsstatistikken. Bransjene reiseliv og transport er spesielt hardt rammet.  Foto: NTB

Faren for utenforskap øker, og mange unge opplever nå en tøff start i arbeidslivet.

Meninger

Koronasituasjonen rammer arbeidsmarkedet skjevt. Sist uke la NAV fram nye tall for arbeidsmarkedet i Norge. Ledigheten vil være på vel 4,4 prosent ved utgangen av denne måneden. Størst er ledigheten i de yngre aldersgruppene. Innenfor næringene reiseliv og transport er arbeidsledigheten på 13,5 prosent. Næringer hvor det i større grad er mulig å jobbe heimefra er mindre rammet. Bransjer som IKT og matematikk har blomstret.

Permitteringer og midlertidige tiltak er i ferd med å bli erstattet av mer langvarige tiltak. For unge, nyutdanna innenfor hardt ramma sektorer kan dette oppleves som veldig frustrerende. Faren for utenforskap øker, og mange opplever nok at de får en tøff start i arbeidslivet. Etter et langt studieløp er det naturlig å glede seg til å nytte utdanningen i arbeidslivet. En negativ konsekvens akkurat nå er at mange unge får et unødig opphold mellom utdanning og arbeidsliv.

Ekspertene tror fortsatt at ledigheten raskt vil synke når samfunnet gjenåpnes. Tiltakspakkene til næringslivet har fungert greit, men etter hvert som man har fått mer datagrunnlag kan man se på hvordan framtidige tiltakspakker kan rettes enda mer mot de gruppene som er spesielt hardt rammet. Det er av stor betydning at unge mennesker ikke blir gående arbeidsledig for lenge. Dersom dette trekker ut er det stor sannsynlighet for at en gruppe også på sikt vil ha svakere tilknytning til arbeidslivet.

Reiselivet er spesielt hardt rammet. Dagens Næringsliv presenterte mandag en undersøkelse fra NHO Reiseliv. Den konkluderer med at reiselivet i Norge mistet 40 milliarder kroner. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at man må 30 år tilbake i tid for å finne et år med færre hotellovernattinger. Norge har på sikt forutsetninger til å bli en sterk reiselivsnasjon igjen, men det er grunn til å tro at markedet vil dreie noe. Med varige endra arbeidsrutiner i mange virksomheter vil kurs- og konferansemarkedet bli spesielt hardt rammet.