LEDER ONSDAG 27. JANUAR

Usikkerhet rammer Romsdalsregionen

FLERE ÅRS KAMP: Gjennom år har det vært usikkerhet rundt hvilke funksjoner som skal ligge til trafikkstasjonen i Årødalen. Nå er stasjonen berget.   Foto: Kjell Langmyren

Det er forståelig at man ikke kan garantere struktur og funksjoner for all framtid. Men usikkerheten som slike prosesser skaper er en stor utfordring.

Meninger

Trafikkstasjonen i Årødalen er reddet. Det nærmer seg valg. Etter flere år med sentralisering bremser nå regjeringa litt. I hvert fall i saker hvor de møter motstand fra de store opposisjonspartiene. Denne gangen var det Fremskrittspartiet som innkasserte en seier. Lokalt har det vært stort engasjement i saka. Romsdal regionråd (ROR) har engasjert seg sterkt for å berge funksjonene. For næringslivet i Romsdal er det viktig at driften ved trafikkstasjonen opprettholdes.

ROR-leder Alf Reistad uttrykker bekymring for at offentlige arbeidsplasser i Molde-regionen er under press. Dette er ingen ny problemstilling. I mars 2019, for snart to år siden, var Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på besøk i Romsdal. Byer som Molde rammes hard av de statlige reformene, påpekte Vedum og viste til at mellomstore byer utfordres spesielt.

Også den gangen var trafikkstasjonen et tema. Rundt om i landet er flere regioner og byer i samme situasjon. Det er ikke lenger en enkel dragkamp mellom by mot land. Det handler også om hva slags aktivitet man ønsker utenfor de aller største byene. Bak ligger ofte en reform eller en omorganisering slik vi har sett det i statlige virksomheter, politi og rettsvesen.

I saka om trafikkstasjonen vant man til slutt igjennom med gode argument. Trafikkstasjonen ligger fint til med nærhet til store kunder. En flytting ville medført unødig reising og følgelig både merkostnader og konkurranseulemper for mange bedrifter.

Gjennom flere år har det nå vært usikkerhet rundt funksjonene. Også nå brukes begrepet «berget i denne omgang». Det er forståelig at man ikke kan garantere struktur og funksjoner for all framtid. Men usikkerheten som slike prosesser skaper er i ferd med å bli en av distriktenes største utfordringer.

Gjentatte prosesser med sentralisering og dragkamp mellom naboregioner bremser investeringslyst og framtidstro, og det har betydning for regionens attraktivitet overfor mulige tilflyttere.