LEDER FREDAG 22. JANUAR:

Satte klima på dagsorden med en gang

Klimaendringer: Drivende isfjell i Sermilikfjorden øst på Grønland. Lokalt og regionalt kan klimaet påvirkes av naturlige svingninger, som kommer i tillegg til den langsiktige globale oppvarmingen.   Foto: Heiko Junge / NTB

Vi trenger politikere med ambisiøse mål om redusere klimautslippene.

Meninger

President Joe Biden hadde så vidt blitt tatt i ed, før han viste at klimaspørsmålet blir en av de viktigste sakene under hans ledelse av USA. Biden erklærte at landet igjen vil slutte seg til Parisavtalen, og undertegnet en presidentordre om at USA på nytt skal delta i det internasjonale klimasamarbeidet. En reversering av Donald Trumps vedtak i 2017 om å trekke USA ut av avtalen i 2017. Biden omgjorde flere andre av Trumps klimaavgjørelser, ved å gjeninnføre reguleringer av utslipp av den kraftige klimagassen metan og stanset byggingen av den omstridte oljerørledningen Keystone XL.

At USA igjen er med i det internasjonale samarbeidet gir håp om fortgang for å hindre skadelige klimautslipp. – Vi trenger et sterkt globalt samarbeid for å møte klimautfordringene. Da er det viktig at den største økonomien i verden er med, var reaksjonen til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) etter at nyheten ble kjent.

Samtidig som Biden undertegnet sin presidentordre, ble en ny klimastudie offentliggjort. Forskningstidsskriftet Nature Climate Change skriver at det aller meste av oppvarmingen av jorda skyldes menneskelig aktivitet, ifølge den ny studien. De bekrefter det vi allerede har fått vite gjennom utallige forskningsrapporter og studier gjennom mange år nå. Den nye studien viser også at naturlige faktorer kan ha spilt en mindre rolle. De kan enten ha forsterket eller bremset oppvarmingen. Men det er ingen tvil, forskningen viser at utslippene av klimagasser har hatt den sterkeste påvirkningen av klimaet de siste 150 åra.

Som ved en skjebnens ironi var det i 2020 et historisk kraftig fall i klimautslippene, som følge av koronapandemien. Det er ventet at utslippene raskt tar seg opp igjen, når pandemien er bekjempet og økonomien bedrer seg. Vi trenger med andre ord politikere med ambisiøse mål om redusere klimautslippene. Den imponerende vitenskapelige innsatsen for å framskaffe vaksiner mot koronaviruset, viser hvor viktig internasjonalt samarbeid er når livet på kloden er truet. Vi håper det vil vise seg i klimautfordringene også.