LESERINNLEGG

Byggestart av SNR må ikke utsettes enda en gang!

«Helse Møre og Romsdal har det flotte slagordet «Saman for pasientane» på sin SNR-nettside. Nå er tiden kommet for at disse tre flotte ordene følges opp i praksis».
Meninger

Prosessen rundt nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal har pågått i en årrekke, og i denne perioden har flere utsettelser funnet sted, noe som har resultert i at fellessykehuset er flere år forsinket i forhold til opprinnelig plan. Nå kan vi lese i lokale medier at faren er til stede for enda en utsettelse, hvor på nytt pasienter og ansatte blir skadelidende!

Nordmøre og Romsdal har et like stort krav på et godt og moderne sykehustilbud som resten av landet. Derfor er det vedtatt å samle kompetansen fra de to eksisterende sykehusene i Kristiansund og Molde, og dermed skape større og mer robuste fagmiljøer. De viktigste brikkene som gjenstår før dette kan skje er byggingen av sykehuset på Hjelset, og ombyggingen av sykehuset i Kristiansund. Nå virker det som om det kan komme enda en avsporing ved at byggestart enda en gang blir satt på vent.

Gjemnes kommunestyre mener at nødvendige avtaler nå må sluttføres så snart som mulig, slik at sykehuset står ferdig og er i drift våren 2024, slik planen er. Det fins ingen garanti for at nye runder med anbudskonkurranser og forhandlinger vil føre til lavere totalpris på byggeprosjektet. Det som imidlertid blir en konsekvens av ytterligere utsettelser er større usikkerhet rundt hele fellessykehus-prosjektet, og slitasje på ansatte som både fortjener, og har blitt lovet bedre arbeidsforhold, gjennom en årrekke.

Viktigst av alt er likevel hensynet til pasientene. Helse Møre og Romsdal har det flotte slagordet «Saman for pasientane» på sin SNR-nettside. Nå er tiden kommet for at disse tre flotte ordene følges opp i praksis!

Gjemnes kommunestyre

v/Knut Sjømæling, ordfører