KRONIKK

Regjeringens informasjonsstrategi: Joker Nord i praksis?

Manglende informasjon fra sentrale helsemyndigheter gjør kommunenes arbeid med lokalt smittevern og beredskap vanskeligere.

NYE KORONATILTAK: Fra regjeringens pressekonferanse søndag kveld. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (f.v.), statsminister Erna Solberg, og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.  Foto: NTB

Meninger

Som i Joker Nord har koronaviruset en tendens til å dukke opp som trolletall. Virusets atferd er uforutsigbar. Dette krever rask lokal respons. Vi kommuneoverleger håndterer utbrudd døgnet rundt gjennom målrettet innsats.

Større forutsigbarhet og kjennskap til bakgrunnen for tiltak ville gjort informasjonsarbeidet overfor innbyggerne enklere.

TV-programmet Team Antonsen ved Bård Tufte Johansen hadde i sin tid et fast innslag ved navn Joker Nord. Joker Nord-vert Tufte kunne innledningsvis fortelle at «alt står og faller på skjebnen, og om man kjenner reglene». Til seerne var rådet: Følg med, så skjønner du det etter hvert! For dem som husker Joker Nord var det umulig å lære spillet.

Reglene varierte fra gang til gang, og når man kunne ane konturene av reglene, endret de seg. Selv tallene var ikke alltid hva de utga seg for å være. De kunne være luretall, kosetall og trolletall. Om ikke utfordringene med tallene var nok, dukket gjerne «Nordlandsjokeren» opp og ødela alt.

Beredskapsarbeid bygger på fire hovedprinsipper: ansvars-, likhets-, nærhets- og samvirkeprinsippet. På regjeringens hjemmeside beskrives samvirkeprinsippet på følgende måte: «Myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.»

Ansvarsprinsippet omtales slik: «Den organisasjon som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære hendelser på området.»


Erna Solberg innfører sosial nyttårspause i Norge

Erna Solberg ber Norge bli med på et krafttak for å hindre en ny smittebølge. Tiltakene vil foreløpig vare i 14 dager.


Kommunene og kommuneoverlegene har siden februar vært sysselsatt med beredskapsarbeid. Regjeringen og sentrale helsemyndigheter peker på kommunene og det lokale ansvaret for å ivareta smittevernarbeidet.

En viktig suksessfaktor i Norge er nettopp at den kommunale helsetjenesten kan håndtere lokale utbrudd med presisjon. Befolkningens tillit til myndighetene er viktig for å lykkes med vår felles innsats mot pandemien.

Samspillet mellom kommuner og lokalbefolkning er en sentral del av dette. Når kommunene blir usikre i kommunikasjonsarbeidet, kan tilliten til lokale helsemyndigheter bli svekket. Dette kan påvirke etterlevelsen av smitteverntiltakene negativt.

Sentrale helsemyndigheter har under pandemien informert kommunene på en måte som har gjort lokalt smittevern- og beredskapsarbeid vanskeligere. Endringer og tiltak fra nasjonalt hold har vært kommunisert via pressekonferanser.

Kommunene varsles ikke på forhånd om hva som kommer og vi varsles i og for seg heller ikke om at det skal være en pressekonferanse. Pressekonferanser som oftest holdes i «beste nyhetstid», dvs. fredag kveld eller som sist, søndag kveld.


LEDER TIRSDAG 5. JANUAR

Nye tiltak kom brått på mange


Hver gang dette skjer, renner det inn spørsmål til kommunene fra innbyggere, organisasjoner og virksomheter.

Dette knekker snart våre rygger! Det kan også nevnes at det sjelden eller aldri samtidig sendes ut skriftlig, presis informasjon med faglig begrunnelse for det som kommuniseres i pressekonferansen.

Vi er således de første timene avhengig av å «tolke» det som blir sagt fra de ansvarlige.

Større forutsigbarhet og kjennskap til bakgrunnen for tiltak ville gjort informasjonsarbeidet overfor innbyggerne enklere. Vi kjenner kommunene våre og vet ofte hvordan budskapet best bør formuleres for å treffe lokalbefolkningen.

Vi er sammen om å bekjempe denne pandemien. Effektiv bekjempelse krever god informasjon i alle ledd. Skal vi kunne gjøre vår del av jobben skikkelig, kan ikke reglene endres like uforutsigbart som i Joker Nord.

Kronikken er underskrevet av 59 kommuneoverleger:

Cato Innerdal, kommuneoverlege i Molde kommune
Marit Tuv, kommuneoverlege i Vang kommune
Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel kommune
Jan Håkon Juul, kommuneoverlege i Vågan kommune
Britt Larsen Mehmi, kommuneoverlege i Vadsø kommune
Einar Braaten, kommuneoverlege i Kongsberg, Øvre Eiker, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal
Jakob Ravn, kommuneoverlege i Fjaler kommune
Tove Røsstad, kommuneoverlege i Trondheim kommune
Karina Koller Løland, smittevernoverlege i Bergen kommune
Hege Rebecca Jacobsen, assisterende kommuneoverlege i Bergen kommune
Trond Brattland, smittevernoverlege i Tromsø kommune
Kathrine Kristoffersen, kommuneoverlege i Tromsø kommune
Inger Hilde Trandem, kommuneoverlege i Tromsø kommune
Irene Teslo, bydelsoverlege i Bydel Gamle Oslo
Aud Marie Tandberg, kommuneoverlege i Hammerfest kommune
Sonni Schumacher, kommuneoverlege i Hammerfest kommune
Olav Mestad, kommuneoverlege i Ålesund kommune
Geir Erling Nilsberg, kommuneoverlege i Hitra kommune
Raymond Dokmo, kommuneoverlege/legevaktsjef i Bodø kommune
Gerd Signy Solberg Omland, kommuneoverlege i Hå kommune
Cecilie Hatlenes, kommuneoverlege i Heim kommune
Daniela G. Brühl, kommuneoverlege i Ullensvang kommune
Bjarte Sørensen, kommuneoverlege i Hjelmeland kommune
Anita Monsen Pedersen, kommuneoverlege i Kåfjord kommune
Jan Schille, kommuneoverlege i Bokn kommune
Hege Harboe Sjåvik, kommuneoverlege i Vefsn kommune
Glenn A. Opland, kommuneoverlege i Kvinnherad kommune
Marius Solbakken, kommuneoverlege i Stryn kommune
Anne Kristine Nitter, kommuneoverlege i Fredrikstad kommune
Guro Steine Letting, kommuneoverlege i Fredrikstad kommune
Øystein Furnes, kommuneoverlege i Sunnfjord kommune
Bjørn Arnt Lyngen, kommuneoverlege i Midtre Gauldal kommune
Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng, kommuneoverlege i Tynset kommune
Anne Herefoss Davidsen, kommuneoverlege i Alta kommune
Kristin Meintjes Efskind, rådgivende overlege Nav Vest-Viken
Mette Røkenes, kommuneoverlege i Sortland kommune
Jan Helge Dale, kommuneoverlege i Kinn kommune
Kenneth Johansen, spesialist i samfunnsmedisin i Kvænangen kommune
Eva Kibsgaard Nordberg, kommuneoverlege i Vestvågøy kommune
Øydis Hana, kommuneoverlege i Vestvågøy kommune
Petter Aaberg Holen, kommuneoverlege i Hustadvika kommune
Anders Svensson, kommuneoverlege i Bø kommune i Vesterålen
Siw-Lindia Leirbakk Ledsaak, kommuneoverlege i Ørland kommune
Hege Førland, allmennlege i Bergen kommune
Kine Jordbakke, kommuneoverlege i Seljord kommune
Mari Wold, kommuneoverlege i Rindal kommune
Bjarne Storset, kommuneoverlege i Tingvoll kommune
Thomas Rakvåg, kommuneoverlege i Aukra kommune
Jon Sverre Aursand, kommuneoverlege i Rauma kommune
Nils Magne Sæterbø, kommuneoverlege i Gjemnes kommune
Anne Lajla Westerfjell Kalstad, kommuneoverlege i Røros og Holtålen
Bjørn Buan, kommuneoverlege i Surnadal kommune
Marius Opsahl, kommuneoverlege i Vinje kommune
Kristin Schønberg, kommuneoverlege i Askøy kommune
Anne Ruth Syrtveit Mikalsen, kommuneoverlege i Kviteseid
Ane Wigenstad Kvamme, kommuneoverlege for Kongsberg, Øvre Eiker, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal
Anne Aune, kommuneoverlege for Kongsberg, Øvre Eiker, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal