LEDER ONSDAG 30. DESEMBER

Nye smitteutbrudd skaper bekymring

FORTSATT INNSATS: Assisterende direktør Espen Nakstad i Folkehelseinstituttet oppfordrer folk til å være tålmodige. Nye smitteutbrudd gir bekymring inn i nyttårshelga.  Foto: NTB

Lave smittetall og vaksinestart kan gi en god start på det nye året. Nettopp derfor er det viktig at smittevernregler blir fulgt, også i nyttårsfeiringen.

Meninger

Nyttårsfeiringen nærmer seg. I romjula startet de første rundene med koronavaksinering. I Molde forbereder kommuneoverlege Cato Innerdal massevaksinering over nyttår. Samtidig er det ny smitteoppblomstring flere steder i landet. I jula har både Kristiansund og Trondheim opplevd nye smittebølger. Helsedirektoratet har oppdatert en vegleder for hvordan nyttårsselskaper kan arrangeres. Mange kommuner vil gå inn i det nye året med nye restriksjoner. Smittevern må fortsatt være i fokus.

Gjennom 2020 har det norske folk deltatt i en stor dugnad. Det er fortsatt en stor jobb igjen, men mange har nok en følelse av at de i det minste kan se målet nå. Da er det viktig at man ikke senker skuldrene og tar lett på det. Lave smittetall og vaksinestart kan gi en god inngang på det nye året. Nettopp derfor er det svært viktig at smittevernregler blir holdt, også i nyttårsfeiringen. Ved å følge enkle smittevernregler kan alle bidra. Det er en viktig del av beredskapen, og en avgjørende årsak til at Norge så langt har klart å begrense spredningen.

Smitteutbruddene gjennom jula skaper bekymring. Gjennom 2020 har man blitt vant med at smittesituasjonen er en del av nyhetsbildet. Det er samtidig viktig at vi er svært oppmerksomme. I Trondheim har helsemyndighetene slitt med å få tilgang til nødvendig informasjon i smittesporingen. Samtidig er det bekymring for at smitte har spredd seg lettere enn først antatt både i samband med juleselskap og kollektivtransport. I tillegg er den engelske virusvarianten påvist ved to tilfeller i Norge. Dette er faresignal som må tas på stort alvor.

I Norge har samspillet mellom rådgivere, eksperter og politikere fungert godt. En viktig årsak er at man har åpnet for faglig debatt, samtidig som man har hatt en ganske ryddig ansvarsfordeling. Løpende har det blitt produsert forskning og evalueringer som gir et breiere beslutningsgrunnlag.