LESERINNLEGG:

Senterpartiet er ikke imot fellessjukehus på Hjelset

«Vi i Senterpartiet gleder oss veldig til vi er i gang med prosjektet og om noen år kan tilby pasientene på Nordmøre og i Romsdal moderne sjukehuslokaler!»

– LA OSS KOMME I GANG! «Vi er nå i en situasjon der vi har finansiering, vi har tomt, vi har tegninger og vi er enige om å bygge sjukehus på Hjelset. La oss komme i gang med bygging uten flere runder!» Det skriver Tove Henøen, fylkesleder i Møre og Romsdal SP og Randi Gunnerød, gruppeleder i Molde SP i dette innlegget.   Foto: Vidar Myklebust / Bjørn Brunvoll

Meninger

Journalist Marit Heiene kommer med følgende påstand til leder for prosjektstyret for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, Johan Arnt Vatnan i RB mandag 21. desember: «…Senterpartiet fosser fram, de er imot fellessjukehuset og kan bli del av ny regjering…»

Senterpartiet ønsker ikke å omgjøre beslutningen om å bygge fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal. Vi kjenner alle den lange prosessen omkring vedtak, omkamper, rettsaker og forsinkelser. Det er viktig at det ikke skapes et inntrykk av at Senterpartiet ønsker å kaste befolkninga på Nordmøre og i Romsdal inn i en ny runde med fordyrende og forsinkende diskusjon om dette.

I 2017 fikk leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum spørsmål om Senterpartiets forhold til fellessjukehus. « I utgangspunktet mente vi at to sjukehus i Nordmøre og Romsdal ville være den beste løsningen. Men etter en grundig prosess ble konklusjonen trukket i 2011; at her skulle være fellessjukehus. Beslutningen om fellessjukehus og lokalisering til Hjelset er tatt. Vi ønsker ingen ny, stor debatt. Planene om fellessjukehuset går videre, sier Slagsvold Vedum.»

På Stortinget har Senterpartiet støttet og stemt for lånebevilging til nytt sjukehus på Hjelset. I Senterpartiets fylkesprogram står det tydelig at Møre og Romsdal senterparti støtter nye Nordmøre og Romsdal sjukehus (SNR). Våre listetopper til Stortingsvalget 2021 er helt klare på at vedtaket om bygging av nytt fellessjukehus på Hjelset står fast.

Senterpartiet mener at dagens organisering av sjukehus, helseforetaksmodellen ikke er en god modell for styring av sjukehus. Med tanke på de siste ukers begivenheter må det være lett å være enig i at denne modellen har store begrensninger!

Vi er nå i en situasjon der vi har finansiering, vi har tomt, vi har tegninger og vi er enige om å bygge sjukehus på Hjelset. La oss komme i gang med bygging uten flere runder! Vi i Senterpartiet gleder oss veldig til vi er i gang med prosjektet og om noen år kan tilby pasientene på Nordmøre og i Romsdal moderne sjukehuslokaler!

Tove Henøen, fylkesleder i Møre og Romsdal SP og Randi Gunnerød, gruppeleder i Molde SP