LEDER FREDAG 11. DESEMBER

Sjukehusflause uten sidestykke

Nærmere en nasjonal sjukehusflause er det vanskelig å komme.

HELSEMINISTERENS ANSVAR: Som øverste ansvarlige for sjukehusa i landet er det Bent Høies ansvar å få realisert Sjukehuset Nordmøre og Romsdal nå. Uten flere utsettelser.   Foto: Jil Yngland / NTB

Meninger

For andre gang på to år år har prosjektet Sjukehuset Nordmøre og Romsdal havarert. Forrige gang var årsaken at prisen ble mye høyere enn det var satt av penger til. Denne gangen blir prosjektet stoppet av samme årsak: Kostnaden ved å bygge fellessjukehuset blir høyere enn det er satt av penger til. Helse Møre og Romsdal har satt av 2,17 milliarder kroner til selve bygget. Skanska, som helseforetakets prosjektorganisasjon samarbeider med, mener prisen ligger langt høyere, kanskje rundt en halv milliard kroner høyere.

Hvordan er det mulig å kjøre seg så fast med et byggeprosjekt? Det har gått seks år siden vedtaket om å bygge fellessjukehuset ble tatt. Helseminister Bent Høie bestemte at fellessjukehuset skal bygges på Hjelset. For å sørge for at norske sjukehus ble effektivt og korrekt bygget, etablerte Helsedepartementet et eget foretak, Sykehusbygg HF. Dette spesialforetaket har til oppgave å bistå den som skal bygge nytt sjukehus, i dette tilfellet Helse Møre og Romsdal. Nå har man forsøkt to ganger å få realisert sjukehusbygget, men mislyktes begge gangene. Etter seks år har man klart å bygge tilførselsveger og klargjøre byggetomt. Styret i Helse Møre og Romsdal er såre fornøyd med alt de får til, mens det største prosjektet det samme styret har ansvaret for, mislykkes. Nærmere en nasjonal sjukehusflause er det vanskelig å komme.

Det havarerte SNR-prosjektet åpner selvsagt for spekulasjoner. Er det mangel på kompetanse for sjukehusbygging i Norge? Har byggherren, Helse Møre og Romsdal, fulgt så dårlig med i timen at helseforetaket ikke har fanget opp hva som er riktig pris å betale for å få bygget sjukehuset? Hvor strategisk smart har det vært å først si at de økonomiske rammene for SNR er satt for lav, for i neste sving å be Skanska sette ned prisen?

Dagene går, ukene går, månedene går, åra går. Millioner fyker ut til konsulenter og planleggere. Pasienter og ansatte ved sjukehusa har blitt holdt med prat og utsikter til snarlig nybygg. Tålegrensen er overskredet. Vi krever at helseminister Bent Høie engasjerer seg i SNR-saka og sørger for at Helse Midt og Helse Møre og Romsdal gjennomfører det som er vedtatt. Pasientene trenger ingen nye runder med økonomisk pingpong, nedskalering av sjukehuset og mer usikkerhet.