LESERINNLEGG

Kjære Torgeir Dahl. Tenk om den nye storkommunen Molde hadde vært best i landet på skole og barnehager?

Den kommunen som er best på å ivareta barna gjennom barnehage og skole er en kommune som satser riktig etter min mening, og som satser på framtiden, skriver innsender.   Foto: Illustrasjonsfoto: Marit Heiene

Meninger

Jeg leser i Rbnett om at det nå er en nedgang i barn og unge i gamle Nesset og gamle Misund. Jeg kunne tenke meg å sett hvilke tall du går ut i fra her. Kan du være så vennlig å svare meg og vise disse tallene?


Noe må reduseres for å finne rom for økt satsing på helse- og omsorg i Molde, mener ordføreren

Barnehager og skoler under lupen

– Når vi ser en viss nedgang i antall barn og unge i Molde, blir vi nok nødt til å se på dimensjoneringen av barnehagetilbudet og skoletilbudet, sier ordfører Torgeir Dahl foran budsjettmøtet i formannskapet.


De tallene jeg har sett, tilsier at det er økning i barn i gamle Nesset og i Misund.

Om det er ungdommen du sikter til, så har det ofte sine naturlige årsaker når man bor på bygda, f. eks flytting til hybel for å gå på videregående skole, eller høyskole, dette har vi verken i gamle Nesset eller gamle Midsund så vidt jeg vet. Busstilbudet er dessverre ikke noe å skryte av, noe som gjør det praktisk for ungdommene å trekke nærmere skolene.

I gamle Nesset er det foreldre som ikke kom inn på første eller andre valget, men tredje valget når de søkte på barnehage plass. Hvorfor det? Kan det ha med at flere av barnehagene i Nesset er fulle?

Legger ved ett bilde fra rbnett tidligere i år.

Her ser det ut til at det er Molde som har nedgang i barn.

Så hvor skal du se på nødvendige kutt? Kanskje det er en idé å se på helt andre budsjetter enn barnehage og skole? Tenk om den nye storkommunen Molde hadde vært best i landet på skole og barnehager? At dette var satsingsområdet til kommunen, og da tenker jeg ikke på høyt snitt på nasjonale prøver. Jeg tenker på trivsel og omsorg! Spør en lærer eller førskolelærer om hva som skal til for at VI blir best på akkurat dette.

Den kommunen vil jeg bo i! Den kommunen som er best på å ivareta barna gjennom barnehage og skole er en kommune som satser riktig etter min mening, og som satser på framtiden.

For de fleste småbarnsforeldre, betyr dette langt mer enn Sjøfronten 2. Vil legge til at Sjøfronten i Molde er blitt fantastisk flott, men det er nok nå. Om vi er så fattige at vi må kutte i barnehage og skole, så tenker jeg at andre ting må ofres først og det på tross av «annet budsjett».

Med vennlig hilsen

Bekymret forelder


--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal