LEDER FREDAG 4. DESEMBER

Flere gode nyheter gir håp i mørketida

Starter vaksinering: Nyheten om at flere land starter vaksinering før nyttår mot covid-19, gir håp om at 2021 skal bli et bedre år enn inneværende for veldig mange.   Foto: NTB

Håpet om at det skal snu i 2021 tar vi med oss i adventstida.

Meninger


Denne uka har vi fått flere gode nyheter som skaper håp om bedre tider. Akkurat nå er det vaksinenyheter som skaper optimisme og framtidstro. Sjøl om mye er uavklart og usikkert ennå, er det håp om at vi kan starte vaksinering i Norge etter nyttår. I Storbritannia vil man begynne vaksinering allerede i neste uke. Er vaksinen så effektiv som varslet er det en triumf. På rekordtid har vi fått en vaksine som både virker og forhåpentligvis er helt uten bivirkninger.

Samtidig får vi her i Norge og flere andre land tydelige signal på at den andre bølgen av smitte kan være i ferd med å snu. Over hele landet meldes det om færre smitta, enn på samme dag i forrige uke. Molde har også nylig hatt et stort smitteutbrudd, som nå ser ut til å være under kontroll. Fortsetter det med fallende smittetall fram mot jul er veldig heldige og dyktige. I går ble det kjent at over en million hurtigtester skal sendes ut over hele landet. Testkapasiteten er bedre enn noen gang.

Tidligere denne uka la regjeringa fram sine smittevernråd for jula. Rådene forteller oss at vi ennå står midt i en pandemi, hvor det er for tidlig å senke skuldrene. Vi har etter nesten et år med viruset rundt oss, lært at smitten fort blusser opp igjen. Derfor må vi fortsatt ta hensyn, være oppdatert på smittevern og akseptere at det blir en annerledes jul for veldig mange av oss.

Sjøl om vi har fått mange gode nyheter, blir vi stadig mint på at pandemien har kostet mye for mange. Tapene av menneskeliv og alvorlig sjuke er selvfølgelig det verste. I USA er utviklinga dramatisk. Antall koronarelaterte dødsfall oversteg 2.700 det siste døgnet. Det er det høgeste siden april, ifølge Johns Hopkins-universitetet.

Mange har fått store utfordringer i sine liv. Arbeidsplasser har forsvunnet eller er truet. Ensomhet og utenforskap synes verre enn før. Både unge og eldre har vært mer utsatte. Lista over bivirkninger er lang både under og etter en pandemi. Men nå har vi som nevnt fått flere gode nyheter i ei mørk tid. Håpet om at det skal snu i 2021 tar vi med oss i adventstida.