LEDER TIRSDAG 17. NOVEMBER

Skolebarna må ikke bli taperne

KONSEKVENSER: Stengte skoler og heimeundervisning har fått konsekvenser. Manglende fraværsregistrering og redusert tilbud i spesialundervisningen er dokumentert.  Foto: NTB

Funnene understreker betydningen av å holde skoler og barnehager oppe så lenge som mulig.

Meninger

Det har gått over åtte måneder siden de første tiltakene mot smittespredning ble innført. Norske skoler og barnehager kjørte en lang periode i vår med hjemmeskole. Utover høsten har det blitt iverksatt nye tiltak ut fra lokale vurderinger. VG har samlet tall fra norske skoler. Funnene er urovekkende. I en vanskelig tid glipper skolene på fraværsregistreringen. I tillegg viser avisas gjennomgang at 14.000 elever i grunnskolen fikk mindre spesialundervisning, også etter at skolene åpnet igjen.

Barneombud Inga Bejer Engh ber nå om nye tiltak for å sikre at barn ikke taper oppfølging som de har krav på. VG har gjort en solid og viktig jobb som illustrerer pressas samfunnsoppdrag på en god måte. Det er uholdbart at situasjonen med heimeskole og smittevern skal gå utover skoleelever som trenger ekstra oppfølging. Barneombudets krav om tiltak er på sin plass, og bør følges opp. Hun mener at det bør stilles tydeligere krav til heimeundervisningens innhold og kvalitet. Samtidig ber hun om særskilte tiltak for å redusere langtidskonsekvensene for elever med høgt fravær.

Kunnskapsdepartementet opplyser til VG at de har forståelse for barneombudets bekymring. Det er viktig at det nå samles inn data fra alle regioner og at man løpende vurdere situasjonen i skolen. Det bør være en klar målsetting om at elever som trenger sørskilt oppfølging ikke blir skadelidende. Vi har tidligere understreket at en rekke lærere har strukket seg langt i en krevende situasjon. Man bør nå se på om skolene har fått tilført nok ressurser i en situasjon der rammebetingelsene har endret seg. Dette gjelder spesielt punktet om spesialundervisning.

Funnene som nå har kommet opp understreker betydningen av å holde skoler og barnehager oppe så lenge det er forsvarlig. Direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet la nylig fram en rapport om konsekvensene av nedstenging. Den konkluderer med at de negative konsekvensene av reduserte tilbud rettet mot barn og unge er alvorlige og godt dokumenter.