LEDER LØRDAG 14. NOVEMBER

Boligområde bare for de aller rikeste?

Hva gjør høye boligpriser med folketallsutviklinga i Molde?

Ettertraktet område: Kringstad-feltet skal bygges ut i regi av Molde kommune. Tomteprisene kan bli høyere enn Molde noen gang har opplevd, sier kommunalsjef Eirik Heggemsnes.  Foto: Bjørn Brunvoll

Hva gjør høye boligpriser med folketallsutviklinga i Molde?

Meninger

Er priser for ei byggeklar tomt på over 3 millioner kroner med på å gjøre Molde mer attraktiv for boligkjøpere? Og hva gjør høye tomtepriser med det generelle prisnivået for boliger i Molde? Spørsmålene er naturlig å stille i kjølvannet av verdifastsettelsen av tomtegrunn i det nye boligfeltet på Kringstad.

Kringstad-området, et par kilometer vest for Aker stadion og Seilet, er ett av de mest ettertrakta områdene for ny boligbygging i Molde. Nærhet til sjøen, sørvendt og utsikt mot fjellpanoramaet er noe mange ønsker seg. Nylig fastsatte skjønnsretten hva verdien av arealet på Kringstad er. Grunnverdien for arealet – det som kalles strøkpris – er 800 kroner per kvadratmeter. Dette er prisen Molde kommune som utbygger av boligområdet må betale grunneierne. Kommunalsjef Eirik Heggemsnes har signalisert at Molde kommune mener strøkprisen er satt alt for høy. «Det vil gi tomtepriser vi aldri har vært i nærheten av i nye boligfelt der kommunen er utbygger», sier Heggemsnes.

Sett fra dagens grunneieres side er det naturlig å ønske høyest mulig betaling for arealene som selges til kommunen. For Molde kommune som utbygger er det flere forhold å være opptatt av. Når byggeklar tomt kan koste over tre millioner kroner, og ferdig bolig trolig rundt 8–10 millioner kroner, bygger kommunen da et boligområde for de aller rikeste? Blir Kringstad-feltet et sosialt eliteområde som skiller seg ut fra resten av bolig-Molde? Er svaret ja, hvilke ringvirkninger får det? Vil høye boligpriser på Kringstad drive resten av boligprisene i Molde ytterligere opp?

Ser vi på statistikken for Møre og Romsdal for åra 2017–2019 hadde Molde høyest gjennomsnittlig kjøpesum for boliger; 3,64 millioner kroner, mot Ålesunds 3,36 millioner kroner og Kristiansund 2,67 millioner kroner. I gamle Nesset var gjennomsnittlig kjøpesum 1,6 millioner kroner, i gamle Midsund 1,8. En utvikling med færre solgte boliger, men høyere priser kan gjøre noe med folketallsutviklinga i Molde. Er Moldes politikere opptatt av sammenhengen mellom attraktiviteten og boligpolitikken? Vi ser fram til en debatt rundt temaet.