LESERINNLEGG

Kjære Erna Solberg og Monica Mæland – no er det nok!

«Den type alternative fakta som Høgre si pressemelding inneheld, hadde eg forventa at partiet som har både statsminister og justisminister holdt seg for gode til», skriv sorenskrivar Elisabeth Wiik i dette innlegget.  Foto: Privat

Meninger

Framtida til domstolane står på spel, og nyleg arrangerte Stortingets justiskomite høyring om saka (Prop 11 L (2020-2021) Domstolsstruktur). Under høyringa var alle, inkludert Domstoladministrasjonen sin styreleiar, krystallklare på at det berre kan vere ein – 1 – domstol per rettskrins. Likevel skriv Høgre i ei pressemelding etter høyringa at: «Ingen domstoler skal legges ned» og «Ingen dommere sies opp».

I Møre og Romsdal har vi sju førsteinstansdomstolar med kvar sin rettskrins: Fire tingrettar og tre jordskifterettar. Regjeringa foreslår å redusere dette til to: Møre og Romsdal tingrett og Møre og Romsdal jordskifterett. Netto tap av domstolar er altså fem (7 minus 2 er lik 5), men alle dagens sju domstolar vert lagt ned. I dag har vi sju – 7 – domstolleiarar i Møre og Romsdal. Dersom regjeringa sitt forslag vert vedtatt, vil alle vi sju misse jobben. Det er berre rom for ein domstolleiar per domstol og ingen av oss sju er garantert å få jobben som leiar for Møre og Romsdal tingrett eller Møre og Romsdal jordskifterett. Desse stillingane skal lysast ut på vanleg måte. Nettoeffekten er at Møre og Romsdal misser fem – 5 – statlege leiarstillingar.
Frykter for rettssikkerhet og rekruttering

– Vi har sett eksempler på dette i andre byer, hvor advokatstanden så å si er forsvunnet når lokale tingretter er lagt ned.– Å legge ned Romsdal tingrett tar rettssalen lenger vekk fra innbyggerne. Det utfordrer rettssikkerhetsprinsippet

– Terskelen for å møte opp i en rettssak for vanlige folk øker når reisevegen øker. Det er et større problem enn prinsippene Domstolkommisjonen ser på, sier tillitsvalgt i politiet.


Den type alternative fakta som Høgre si pressemelding inneheld, hadde eg forventa at partiet som har både statsminister og justisminister holdt seg for gode til. Eg trudde denne type retorikk var forbeholdt Trump og hans stab. Sylvi Listhaug bør slutte å uroe seg for at det kan verte svenske tilstandar i Noreg. Det er eit mykje større demokratisk problem at vi no ser ut til å ha fått amerikanske tilstandar i landet vårt! Ein får håpe det norske folk reagerer som det amerikanske og stemmer vekk Høgre og deira regjeringskameratar ved valet til hausten. Godt val!

Sorenskrivar Elisabeth Wiik

Søre Sunnmøre tingrett


Molde Frp med klar tale:

– Skal beholde tingrett og jordskifterett i Molde

Fremskrittspartiet i Molde tar opp kampen for Romsdal tingrett og Romsdal jordskifterett.Før sommeren jublet de for at tingretten ble reddet – nå frykter de at Frp-støtte gjør at den bygges ned likevel:

– Måten prosessen kjøres fram på nå, er kritikkverdig

Ny domstolstruktur «hastebehandles» på Stortinget denne måneden. – At det skjer på denne måten er kritikkverdig, for det er noe som får konsekvenser for veldig mange mennesker.Klinge: – Frp bruker domstol-saka som forhandlingskort

Jenny Klinge (Sp) og Helge Orten (H) er svært uenige om fakta i ny domstolreform. Orten vil uansett jobbe for at ikke Domstoladministrasjonen (DA) alene kan endre strukturen ytterligere uten behandling i Stortinget.
--------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal