LESERINNLEGG

Arbeiderpartiet vil ha en desentralisert domstolstruktur!

Arbeiderpartiet sier nei til en sniknedleggelse av domstolene, og stemmer mot regjeringens forslag om større rettskretser.
Meninger

Sentraliser det du må - desentraliser det du kan. Forslaget fra regjeringen om å redusere rettskretsene fra 60 til 22 vil være en sterk sentralisering som tapper distriktene for juridisk kompetanse.

Vi frykter at lang reisevei faktisk kan føre til at folk ikke går rettens vei, når de trenger en rettslig behandling av en tvist. Om det er noe som skal reise langt må det bli dommere og sakkyndige, ikke partene i en rettstvist eller barnefordelingssak. Arbeiderpartiet vil kjempe for en desentralisert domstolstruktur hvor domstolenes behandling skal være like effektiv og rettssikker uansett hvor du bor.

Stortingsrepresentant Else-May Norderhus, Arbeiderpartiet  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I vår fikk vi flertall sammen med SP, Sv og Frp om å skrote regjeringens forslag til domstolsreform. Men, allerede nå ser det ut så Frp går tilbake til regjeringens sentraliseringsspor. Riksrevisjonen og domstolkommisjonen har vist til at det er behov for å dele saker mellom domstoler, mer fleksibilitet og deling av kompetanse. Kommisjonen og regjeringen svar på dette er et ensidig sentraliseringsspor. Det er vi uenige i, og mener dette kan imøtekommes på andre måter, og likevel fortsatt sikre en desentralisert struktur.

Arbeiderpartiet foreslår konkret å endre domstolsloven §55, slik at det blir anledning til å innkalle dommere fra andre tingretter også i enkeltsaker og se på eventuelle andre presiseringer i loven. Vi mener at bruk av digitale løsninger også bør kunne vurderes over tid. Med en slik løsning kan vi opprettholde stillingene i tinghusene, åpne for mer fleksibilitet og kompetansedeling, samt gir muligheter for saksdeling. Dette vil kunne være et godt tilsvar til regjeringens krav om at de mindre tingrettene skal nedlegges.

Else-May Norderhus, Ap

--------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal