LESERINNLEGG

Eldreomsorg i Hustadvika – er det riktig at administrasjonen blir syndebukk for politiske prioriteringer?

«Vi er uenig i at vi skal kutte mest, i den delen av befolkningen som skal vokse mest», skriver Malin Kleppen og Jarle Ugelstad Klavenes i dette innlegget.  Foto: Privat

Meninger

Vi observerer at flere ansvarliggjør kommunedirektøren eller administrasjonen for forslaget om nedleggelse av Farstad omsorgssenter, som følge av føringer om kutt på 20 millioner innenfor sektoren helse og omsorg. Er det riktig at kommunedirektør og administrasjonen blir syndebukker for noe flertallet har lagt føringer for?

Kommunedirektøren har fremmet et forslag med utgangspunkt i det økonomiske handlingsrommet kommunestyret har gitt.

Flertallet trumfet igjennom og vedtok følgende økonomiplan:

Dette er bare deler av budsjettet, men det inneholder de elementer som vi oppfatter har størst relevans for prioriteringsdebatten som nå pågår i Hustadvika. Det er vedtatt å kutte i Institusjoner og omsorgsleiligheter og i Hjemmebaserte tjenester.


Vil legge ned Farstad omsorgssenter

– Sinne og frustrasjon

Kommunedirektøren i Hustadvika foreslår å legge ned Farstad omsorgssenter for å spare penger. Ansatte, beboere og pårørende reagerer sterkt på planen.Flere institusjoner kan bli lagt ned

Flere institusjoner i Hustadvika kan bli lagt ned i løpet av de kommende åra.


Skole og oppvekst og Helse og omsorg er de to største budsjettpostene i kommunen – over 80 prosent av utgiftene. Flertallet gikk til i 2019 til valg på å prioritere investeringer i skolebygg, som resulterer i at budsjettpostene innenfor helse og omsorg blir hardt rammet av kutt.

Flertallet har i ulike debattfora fremsnakket disse prioriteringene, som riktige og fremtidsrettede disponeringer av pengesekken. Flertallet vedtok at det var på institusjoner, som Farstad omsorgssenter er en del av, at kommunedirektøren skulle kutte. Budsjettet var helt spesifikt innrettet mot de tjenestene som rammer eldre og pleietrengende. Dette er en tydelig konsekvens av vedtatte politiske føringer av flertallet.

Kommunedirektørene har nå kommet med forslag om hvordan en kan gjennomføre vedtaket, som flertallet i kommunestyret stemte for. Kommunedirektøren har ved å komme med dette forslaget gjort jobben sin – basert på de premissene flertallet i kommunestyret har gitt han.

Flertallet har vedtatt dette og administrasjonen har levert på det.


Enhetsleder på Farstad:

Enhetsleder på Farstad om nedleggingsforslaget:– Baklengs inn i framtida

– Elevtallet i kommunen går ned mens antall eldre vil øke kraftig. I en slik situasjon skal man legge ned omsorgssenteret. Jeg lurer på om vi nå går baklengs inn i framtiden .Protestmarkering for Farstad omsorgssenter

Politikerne i formannskapet i Hustadvika vil bli møtt av en folkemengde når de torsdag skal behandle forslaget om å legge ned Farstad omsorgssenter.


Vi i Hustadvika Arbeiderparti har ved flere anledninger påpekt og etterspurt flertallet sin begrunnelse for en slik prioritering, sett i forhold til den demografiske utviklingen vi skal ha i Hustadvika. Vi er i bunn og grunn sterkt uenig i den økonomiske prioriteringen til flertallet. Vi er uenig i at vi skal kutte mest, i den delen av befolkningen som skal vokse mest!

Vi har full forståelse for at saken er vanskelig når man nå står ovenfor et konkret forslag, men dette er en konsekvens av flertallets vedtatte økonomiplan. Nå forventer vi tydelighet på hvordan dette i praksis skal gjennomføres, uten å skyve andre foran seg.

Malin Kleppen og Jarle Ugelstad Klavenes

Hustadvika Arbeiderparti

--------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal