LEDER TIRSDAG 3. NOVEMBER

Derfor er valget i USA viktig for Norge

STOR SPENNING: Det har vært en tøff valgkamp mellom president Donald Trump og demokratenes kandidat Joe Biden. Snart blir det klart hvem som vinner.  Foto: NTB

Med Donald Trump som president har grenser for hva som er akseptabelt blitt flyttet

Meninger

Tirsdag er det valg i USA. En kaotisk valgkamp nærmer seg slutten. På meningsmålingene leder demokratenes kandidat Joe Biden klart. Likevel er det knyttet stor spenning til valget. Erfaringene fra forrige valg har gjort at mange ikke stoler på meningsmålingene. Det er også uklart hvordan sittende president Donald Trump vil håndtere et eventuelt nederlag.

Norske medier har rapportert løpende fra valgkampen. Enkelte kritiske røster har hevdet at mediehusene har gitt valgkampen for mye oppmerksomhet. Norske medier kan svært gjerne se på hvordan de har dekt valgkampen, det er en nyttig øvelse som også kan si noe om utviklinga i politisk journalistikk. Samtidig er det helt klart at det amerikanske valget har stor betydning for hele verden. Derfor er det naturlig at verdens øyne være rettet mot USA de neste dagene. Valget vil ha betydning for økonomisk utvikling, internasjonalt samarbeid og ikke minst debattklimaet i politikken.

Med Donald Trump som president har grenser for hva som er akseptabelt blitt flyttet. Dette har gjort USA til en mer innadvendt nasjon. USA er ikke lenger en drivkraft for internasjonalt samarbeid. Når en så mektig stat endrer posisjon har det stor betydning for andre stater. Det skaper en mer ustabil situasjon som får konsekvenser.

Mange nordmenn har reagert hoderystende til utviklinga i Trump sitt USA. Det kan det isolert sett være gode grunner til, men det er viktig at alle prøver å lete etter forklaringer til hvorfor det har blitt slik. Da er redigerte nyhetsmedier viktige. USA er et stort og mangfoldig land. I løpet av de siste fire åra har nye spenninger kommet til overflata. Dette har utfordret bildet mange nordmenn har av USA.

Uansett valgresultat vil presidentkampen prege nyhetsbildet framover. Vi kan håpe på et resultat som vil gi mer stabilitet, men opptakten gjør at det er vanskelig å tro på en slik effekt på kort tid. For amerikanske borgere er valget en anledning til å gi en tilbakemelding på hvordan de fire siste åra har fungert.