LEDER TIRSDAG 20. OKTOBER

Kulturministeren vil ha mer aktivitet

Konsekvensene av langvarig nedstenging vil bli store. Derfor er det riktig at regjeringa nå dreier på hvordan støttekronene skal kunne brukes.

ØNSKER SEG KONSERTER: Kulturminister Abid Raja kom i går med en ny milliard til kultur- og organisasjonslivet. Han håper pengene bidrar til å skape trygg aktivitet.  Foto: Bjørn Brunvoll

Konsekvensene av langvarig nedstenging vil bli store. Derfor er det riktig at regjeringa nå dreier på hvordan støttekronene skal kunne brukes.

Meninger

Kultur- og idrettslivet har tapt mye på nedstenging og smitteverntiltak. Mandag presenterte kulturminister Abid Raja en ny krisepakke. Kulturlivet alene vil få over en milliard korner i støttetiltak. Regjeringa gjør nå en dreining i tiltakene. Dette innebærer at de ønsker å stimulere til at arrangement i større grad blir gjennomført. Halvparten av potten går derfor til stimuleringstiltak. Målsettingen er at kulturlivet i større grad skal kunne være i stand til å holde hjulene i gang.

Konsekvensene av langvarig nedstenging vil bli store. Derfor er det riktig at regjeringa nå dreier på hvordan støttekronene skal kunne brukes. I den første fasen var det viktig å stenge ned og være på den sikre siden. Da gikk en stor del av støtteordningene til kompensasjon etter avlysninger.

Nå har man ny kunnskap om hvordan man kan gjennomføre nedskalerte arrangement på en god måte. Folk har fortsatt forståelse for at nye smitteutbrudd kan føre til avlysninger. Samtidig trenger de som er glade i kultur og idrett at kalenderen igjen kan fylles opp, at det skjer noe. Støttemidlene som regjeringa nå kommer med vil bidra til nettopp det.

Det å arrangere store kulturarrangement har alltid medført et element av risiko. Bransjen trenger nå likviditet. Det er derfor viktig at saksbehandlingstida blir kort slik at pengene kommer ut. Ved å tydelig signalisere at man ønsker aktivitet gjør man noe med hvordan både kulturlivet og publikum tenker.

Smittevern skal fortsatt komme først, men kompetansen på hvordan man kan kombinere dette med aktivitet har blitt bedre. Mange har ventet på et slags klarsignal for å kunne planlegge. For noen kom det fra kulturministeren i går.

Det er verdt å merke seg at flere bransjeorganisasjoner er positive til tiltakene som ble presentert i går. Det er allerede varslet at ordningen med stimuleringsordninger blir med inn i 2021. Hvor lenge vil bli en løpende vurdering ut fra smittesituasjon og aktivitetsnivå.