LEDER LØRDAG 17. OKTOBER

Sjukehuset må ikke bygges for trangt

PRESS PÅ PRISEN: Hva er viktigst; å bygge nysjukehuset med riktig størrelse eller redusere kvaliteten for å holde seg innafor ei tenkt økonomisk kostnadsramme? Illustrasjon: Helse Møre og Romsdal 

Er det viktigst å holde seg innafor prislappen eller gi pasientene det beste bygget?

Meninger

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal er ett av de viktigste byggene for befolkningen i Romsdal og på Nordmøre. Det nye akuttsjukehuset skal bygges på Hjelset, mens Kristiansund skal ha mange poliklinikker og behandlingstilbud for kronikere som trenger sjukehusbesøk ofte. Sammen skal Hjelset og Kristiansund gi pasientene det beste helsetilbudet som er mulig.

På styremøtet i Helse Møre og Romsdal sist onsdag ble det orientert om byggeplanene. Tallene viser at SNR på Hjelset ligger an til å koste rundt 200 millioner kroner mer enn det prosjektstyret har fått i ramme å forholde seg til. 200 millioner kroner kan høres mye ut, men alle skal være klar over at både eieren av nysjukehuset, Helse Møre og Romsdal, og det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge har satt av penger i reserve til SNR. Til sammen ligger det en halv milliard kroner i reserve for nysjukehuset. Dette er penger som skal være i reserve, som sikkerhet i fall SNR skulle bli dyrere enn antatt. Pengene finnes. Det handler om å gjøre risikoen for kostnadssprekk så liten som mulig.

Regnestykket for nysjukehuset får mye oppmerksomhet. Vi mener det er god grunn til å spørre: Ble den økonomiske ramma satt for lavt? Visste helseforetaket for fire-fem år siden hvordan entreprenørbransjen og prisen på byggematerialer og konsulenttjenester ville være i 2020? SNR-prosjektet har vært under kostnadspress fra dag nummer én, og er likevel spådd å bli Norges billigste nysjukehus.

Når storsamfunnet investerer flere milliarder kroner i nytt sjukehus, er det viktigste spørsmålet vi må stille: Hva skal dette sjukehusbygget løse for befolkningen i Romsdal og på Nordmøre? Er det viktigst å holde seg nøyaktig innafor en prislapp som ble tippet for flere år siden, eller å få det beste sjukehusbygget som kan gi pasientene den beste behandlinga? Andre steder i landet har man bygget nye sjukehus for små. Vi mener SNR-prosjektet ikke må kutte i areal eller kvalitet slik at nysjukehuset blir for lite eller at man aksepterer løsninger som ikke er de beste.