LESERINNLEGG

Endelig flytebru for Langfjorden

Daglig leder i Romsdalsaksen AS, Jørn Inge Løvik.  Foto: Vidar Myklebust

Meninger

I følge Romsdals Budstikke, så kan man med flytebru kunne bygge Langfjordforbindelsen for 3 Mrd kroner. Ned 2 mrd fra SVV sine beregninger på 5 mrd.

Det er Prodtex AS og Dr.techn. Olav Olsen AS som under Langfjordkonferansen presenterte kalkylene, der selve flytebrua koster knappe 1,8 Mrd kroner. Dette er helt i tråd med det den øvrige bransjen med flere store konsulentselskaper som Rambøll AS og LMG Marin AS også hevder.


Møte om Langfjordbrua

Optimisme etter møte i Molde: –Langfjordbrua kan bygges for 2,7 milliarder kroner

– Jeg er helt sikker på at Langfjordbrua kan bygges for en pris under 3 milliarder kroner. Vårt kostnadsoverslag er 2,64 milliarder kroner, sier seniorrådgiver Anette Fjeld i selskap Dr.tech. Olav Olsen AS.


Dette står i veldig stor kontrast til de kostnadene som Statens Vegvesen region Midt presenterte om kostnadene for Romsdalsaksen i sin «utredning» 6. des. 2019. Der er kostnadene for flytebruene beregnet til 2,5 ganger så mye pr. meter enn det som ble presentert for Langfjordforbindelsen.

Vi har tidligere vist en sammenligning av kostnader for planlagte vegprosjekter rundt Romsdalsfjordbassenget med MA vs RA - inkludert de før eller siden nødvendige følgestrekninger. Kostnadsforholdet var 50 vs 27 mrd kroner.

For å vise potensialet man har med å redusere kostnader med Romsdalsaksen, har vi lagt inn kostnadene for flytebruer som ble presentert av Prodex og Dr. Techn. Olav Olsen. Det gir hele 5 mrd. kroner lavere kostnad for Romsdalsaksen – der man med synergieffekter kan få Langfjordforbindelsen som del av Romsdalsaksen for 2 Mrd. kroner.

Altså ên mrd kroner lavere kostnad - og ditto mindre bompenger, for armen over Langfjorden. I tillegg sparer man fylkeskommunal kostnad og mye bompenger for strekningene over land på nærmere 10 mrd. kroner.


Fylkeskommunen går inn med 5 millioner i aksjekapital for Todalsfjordkryssinga

Dette er det eneste fjordkryssingsprosjektet som er prioritert av fylkestinget

Det neste store vegprosjektet fylkeskommunen blir med på, er kryssing av Todalsfjorden. - Dette er eneste prosjektet som er prioritert, sier lederen i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (Sp).


Romsdalsaksen + Langfjordforbindelsen = Vinn Vinn for alle, og vi håper at det i Langfjordforbindelsen AS legges til rette for et samarbeid med Romsdalsaksen AS.

Konseptvalgsutredningen (KVU) fra 2011 er overmoden for en ny helhetlig og uhildet vurdering av løsningene rundt Romsdalsfjordbassenget. Denne MÅ utføres av andre enn SVV-Midt.

Miljøkravene som utelukker lange dype undersjøiske tunneler, unngå nasjonale stamveier gjennom tettbebyggelser, og utspillet om flytebru over Langfjorden bekrefter dette.


Jørn Inge Løvik

Daglig leder Romsdalsaksen AS