LESERINNLEGG

Blir det rehabilitering i Kristiansund?

Dette er et nødvendig spørsmål fordi reduksjon av sengetallet i akuttsjukehuset på Hjelset til et minimum, gir enda mindre mulighet for rehabilitering i sjukehus enn i dag.

Betyr dette at det blir en rehabiliteringsenhet i Kristiansund slik jeg har foreslått tidligere, spør Håvard Heggdal.  Foto: Bjorn Brunvoll

Meninger

10. oktober hadde RB oppslag om tilbud ved SNR Kristiansund. I tillegg til viktige aktiviteter vedtatt i 2016, presenteres ei liste som direktør Øyvind Bakke skal legge fram for styret 14. oktober.

Den avsluttes med: Tilbod innan læring og mestring.

Dette høres jo ut som rehabilitering. Betyr dette at det blir en rehabiliteringsenhet i Kristiansund slik jeg har foreslått tidligere?

Sjøl om kommunene har fått hovedansvaret for rehabilitering, bør Helseforetaket ha et medansvar for god start på etterbehandling og rehabilitering. Dette gjelder særlig eldre og gamle som skal få mulighet til å gjenoppta en heimetilværelse. De fleste kommuner har for dårlig kapasitet i sin medisinske institusjon, sjukeheimen, for alle former for opphold, der opphold for rehabilitering etter akutt sjukdom er særlig viktig. Uten nødvendig rehabilitering vil mange eldre og gamle kunne bli liggende og oppta en sjukeheimsplass i stedet for å komme heim igjen. Dette vil kunne gjøre sjukeheimssituasjonen stadig verre, noe som igjen kan slå tilbake på sjukehuset med økte utskrivningsproblem.

En rehabiliteringsenhet i Kristiansund vil bedre samarbeidet mellom helseforetak og kommuner, men kommunene må også bedre sine rehabiliteringstiltak.

At rehabilitering er viktig demonstrerte vi ved geriatrisk seksjon, slagenheten, Molde sjukehus i 90-åra. Flere påfølgende år registrerte vi pasienter som i utgangspunktet, på grunn av dårlig prognose, blei søkt til sjukeheim. Men vi fortsatte mobilisering og rehabilitering, og da vi senere undersøkte hvordan det var gått, var 50 prosent av disse dårlige pasientene skrevet ut direkte heim i samarbeid med heimebasert omsorg, ofte etter mange ukers rehabilitering.

I dag er dette umulig på grunn av kapasiteten i sjukehuset. Men Helseforetaket må bidra til en god start på ei oppgave som kommunene må fullføre ved å bedre sine rehabiliteringstiltak. Dette er helt nødvendig for at eldreomsorga i kommunene skal fungere, og alle vil ha fordel av ei slik utvikling.

Håvard Heggdal, geriater og tidligere seksjonsoverlege, Molde sjukehus

------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal