LEDER FREDAG 2. OKTOBER

Flere rammes, men flere blir også friske

Kreftprøver: At antall nye brystkrefttilfeller øker i Norge er delvis et tegn på bedre diagnostikk. Behandlinga har også blitt langt bedre. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB 

Mange av sjukehusa har klart å prioritere kreftpasienter

Meninger

Hver høst setter Kreftforeningen søkelys på de to hyppigst forekommende kreftformene for menn og kvinner. Nå i oktober er det brystkreft som er tema, mens prostatakreft er tema i november.

De to kreftformene er blitt «folkesjukdommer» og rammer som kjent veldig mange mennesker. Først og fremst den som får diagnosen, men også familie, venner, kolleger og samfunn blir berørt når den enkelte får kreft.

I 2019 ble det registrert 3.696 nye tilfeller av brystkreft i Norge, 162 flere enn året før, ifølge den siste årsrapporten fra Kreftregisteret. Rapporten forteller at det har vært en betydelig utvikling og forbedring i diagnostikk, slik at flere tilfeller oppdages.

Økningen i krefttilfeller har også vært varslet på grunn av den aldrende befolkningen i Norge. Sannsynligheten for å bli kreftrammet stiger kraftig i takt med alder. For den enkelte er beskjeden om en kreftdiagnose veldig brutal. Det er derfor veldig gledelig at kreftbehandlingen er blitt så mye bedre i nyere tid. Mange flere blir helbredet etter å ha fått diagnosen.

Gjennomsnittsalder ved diagnose av brystkreft er nå 62 år, og relativ overlevelse etter fem år med diagnose er nå hele 92 prosent. I fjor ble det registrert 4.820 nye tilfeller av prostatakreft, en nedgang for tredje år på rad. Mennene som fikk diagnose, var 70 år i gjennomsnitt. For pasienter under 75 år er risikoen for å dø av prostatakreften nå under 10 prosent, og for dem over 75 år er det fremdeles langt mer sannsynlig at man dør av andre årsaker.

Det er også gledelig at flere kreftpasienter ble inkludert i det såkalte pakkeforløpet. Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp, der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid. Mange av sjukehusa har klart å prioritere kreftpasienter i en svært krevende tid under pandemien. Det er imponerende. Men det er grunn til å frykte at korona har ført til at for få har oppsøkt lege for å sjekke seg.