LEDER TIRSDAG 29. SEPTEMBER

Løft fram de gode eksemplene

Det er en stor samfunnsøkonomisk gevinst med at flere kommer ut i arbeid. Derfor bør man løfte fram de gode eksemplene.

NYTT PROSJEKT: Sist uke startet NAV Molde tiltaket «Møt» som er spesielt rettet mot innvandrere. Tverrfaglig samarbeid er en av grunnpilarene i prosjektet.   Foto: Bjørn Brunvoll

Det er en stor samfunnsøkonomisk gevinst med at flere kommer ut i arbeid. Derfor bør man løfte fram de gode eksemplene.

Meninger

NAV i Molde ønsker å forebygge at flere havner utenfor arbeidslivet. I et intervju med Romsdals Budstikke sier leder for NAV Molde, Nadine Deidok, at utfordringen har blitt større på grunn av koronasituasjonen. Derfor kommer NAV med en klar oppfordring om at både det private og det offentlige må bidra. Spesielt er det behov for lærlingeplasser og praksisplasser. NAV viser til den samfunnsøkonomiske gevinsten med at flere kommer ut i arbeid.Regnestykkene hun viste i møtget viser at det er store gevinster å hente.

Utenforskap er en utfordring, også i Molde. Situasjonen er vanskelig for alle som rammes. Nasjonalt står vel 20 prosent av alle voksne utenfor arbeidsmarkedet og er avhengig av stønad. I møte med politikerne i oppvekst, kultur og velferd var NAV-lederen tydelig. Mange ønsker å jobbe, men føler at de gjentatte ganger møter de samme hindringene. Dette handler også om hvordan samfunnet møter de som ikke har en jobb å gå til i det daglige.

Denne uka startet NAV tiltaket «Møt» som er rettet spesielt mot innvandrere. Fokus for dette prosjektet er aktivitet og arbeid basert på samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivillighet. Effekten ved å få folk i arbeid er stor. I møtet la NAV fram en beregning for prosjektet Jobbstart som er spesielt rettet mot unge som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Over 100 personer har deltatt i prosjektet, og beregninger viser at tiltaket har alene har medført besparelser på 700 000 kroner.

Koronasituasjonen har gjort situasjonen mer krevende, både for arbeidssøkende og mange næringsdrivende. Det er viktig at man løfter fram gevinstene ved å lykkes med omstillingstiltak, og ikke minst verdien av å jobbe på tvers. Det finnes dessverre ingen enkle løsninger på denne utfordringen. Gjennom å dele de gode eksemplene kan man lære av hverandre. I tillegg er mange av tiltakene med på å gi en mer meningsfull hverdag til unge som strever med å komme inn på arbeidsmarkedet.