LEDER TIRSDAG 15. SEPTEMBER

Vestnes tar vare på viktig historie

KOM HEIM: Den 156 år gamle galeasen «Søblomsten» ble lørdag løfta i land på Vestnes. Målet er at båten kan sjøsettes på nytt om fire år. Foto: Olav Skjegstad 

Med dette prosjektet viser Vestnes verdien av å ta vare på historien, noe som ble understreket av den store interessen for «Søblomsten».

Meninger

Det var feststemning på Vestnes lørdag. Den 156 år gamle galeasen «Søblomsten» kom tilbake til båtbyggerkommunen. Mange var møtt fram for å se at båten komme heim. Nå skal restaureringen fullføres i heimkommunen. Målet på sikt er at båten, som er den eneste gjenværende av de mange skutene den legendariske båtbyggeren Lars Hammeraas bygde, skal bli hovedattraksjonen i et planlagt nytt båtbyggermuseum i kommunen.

Entusiastene i Vestnes fortjener ros for at de tar vare på ei viktig historie. Vestnes har lange tradisjoner som båtbyggerkommune. Ved å hente «Søblomsten» heim har de fått en attraksjon som de kan bygge en videre satsing rundt. Dette er et spleiselag hvor næringslivet, det offentlige og private bidrar. Den positive stemningen som er skapt rundt båten vil bli viktig i fortsettelsen. Det er foreløpig litt uklart hva den totale kostnaden på prosjektet vil bli, men det skal være snakk om et tosifra millionbeløp. Målet er å gjøre båten ferdig og sjøsette den om fire år.

Det er viktig å ta vare på historien rundt industri og håndverk. Mange ganger har gamle skatter gått tapt fordi at man for seint har oppdaget at gode objekt er i ferd med å bli borte. Det er et stort løft å ta heim en slik gammel båt. To kranbiler måtte til for å løfte den nær 50 tonn tunge båten på plass. Under arrangementet på lørdag fortalte prosjektlederen om noen av bekymringene de har hatt på vegen. At prosjektet nå har kommet så langt markerer at arbeidet kan gå inn i en ny fase. Innsatsen som er gjort fram til nå, er godt utført arbeid.

Samarbeid mellom mindre museer og større fagmiljø er viktig i utviklinga av et godt museum. For båtbyggermuseet betyr dette kontakt med Romsdalsmuseet lokalt, og sjølsagt båtsamlinger og fagmuseum nasjonalt og internasjonalt. Med dette prosjektet viser Vestnes verdien av å ta vare på historien, noe som ble understreket av den store interessen gjennom helga.