LEDER MANDAG 31. AUGUST

Det er skjebneår i norske lakseelver

Storfangst: Thomas Karlsen Ski fra Bærum fikk denne ruggen i Eira. Laksen veide 17,3 kilo.   Foto: Privat

De tre største lakseelvene i vårt område er et godt eksempel på situasjonen akkurat nå.

Meninger

Fiskesesongen 2020 etter villaks er i disse dager over. Nå skal elvas sølv uforstyrret få komme opp til sine gyteplasser. Som den har gjort i alle år. Men ting er som kjent ikke som før. Den atlantiske villaksen er truet og kan i verste fall bli utryddet.

De tre største lakseelvene i vårt område er et godt eksempel på situasjonen akkurat nå. Sjøl om det er tre ulike fortellinger.

I Eira i Eresfjord har det ifølge uoffisielle rapporter vært en god fiskesesong, med mye laks i elva. Elva ble som kjent rammet av kraftutbyggingen, men aktiv utsetting av yngel har vært viktig. Nå arbeides det for at vassdraget skal få tilbake mer av sin normalvannføring.

Vilkårene for konsesjonen til oppdemming av Aursjømagasinet i fjellet mellom Eikesdal og Lesja på 1950-tallet skal revideres og kan bli sluttført i høst. En delegasjon fra Eikesdal og Eresfjord, Molde kommune og fylkeskommunen møtte i departementet med krav om at det blir innført minstevassføring i Auravassdraget slik at laksen kan vende tilbake i større grad til både Aura og Eira.

I Sunndalen er Driva fortsatt infisert av parasitten Gyrodactylus salaris. Men etter den storstilte utbygging av laksesperre skal det snart igangsettes behandling. Det er mål om å gjenreise Driva til fordums stolthet som lakseelv. Kjemisk behandling er planlagt tidligst i 2023, etter at fiskesperra i Snøvasmelan har stengt elva i flere år. Om det blir rotenon eller klor er ikke klart.

I Romsdalen er Rauma elv kanskje åpen for laksefiske til neste sommer. Den siste rotenonbehandlingen synes fortsatt så langt å være vellykket – bank i bordet! Prøvefisket i sommer ga en forsmak på hva kan være i vente.

Men mange små og mellomstore lakseførende elver i vårt område kan bli helt stengt for fiske i åra framover. Viser fangstrapporter en fortsatt dyster utvikling, kan det bli kroken på døra i stedet for kroken i elva mange steder.