LEDER FREDAG 7. AUGUST

75 år siden atombombene falt

JEVNET MED JORDEN: Dette bildet viser Hiroshima noen uker etter at atombomba hadde ødelagt byen og drept 140.000 mennesker.  Foto: US Air Foce / Ap

Flere generasjoner og millioner av mennesker har i ettertid levd med frykten for en atomkrig.

Meninger

6. og 9. august 1945 falt atombombene over Hiroshima og Nagasaki i Japan. De dagene ble 140.000 mennesker i Hiroshima drept av atombomba som USA kalte «Little boy». Tre dager seinere ble den andre bomba, «Fat man», sluppet i Nagasaki. Der ble 70.000 drept.

Vi kan fortsatt få høre tidsvitner fortelle om den ufattelige tragedien. 75 år seinere er atomvåpen fortsatt den største trusselen menneskeheten står overfor. De to byene har i etterkrigstida vært symbolet på hvilke enorme skader moderne masseutryddelsesvåpen kan påføre menneskeheten.

Flere generasjoner og millioner av mennesker har i ettertid levd med frykten for en atomkrig. Under den kjøligste perioden av den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen, var trusselen reell og overhengende.

I Norge fikk også atomvåpen stor politisk betydning. Det vakte oppsikt og strid da landsfader Einar Gerhardsen i 1957 slo fast at Norge ikke skal ha atomvåpen på norsk jord i fredstid. Debatten om atomvåpen, demonstrasjonene mot atomvåpen og vedtakene som fulgte var med å dominere norsk politikk i flere tiår. Mens vanlige mennesker, både her og i resten av verden, håpet at statsledere på alle sider var klok nok til ikke å bruke våpnene. Lenge var maktbalansen mellom øst og vest i verden basert på en gjensidig frykt.

I dag er situasjonen en helt annen. Atomvåpen er dessverre en like reell fare nå, men er samtidig en trussel fra flere hold. Flere nasjoner har skaffet seg slike våpen, og flere prøver å få tilgang. Samtidig er det en fare for at terrororganisasjoner og ulike krigførende fraksjoner i et land skal skaffe seg og ta i bruk atomvåpen. Sommeren 2017 ble FNs generalforsamling enige om det internasjonale forbudet mot atomvåpen. Hele 122 medlemsland stemte for avtalen, og den dag i dag har allerede 39 land ratifisert den. Norge har ikke gjort det.