LESERINNLEGG:

Rødt vil ha politisk kontroll over pengebruken på Sjøfronten

Rødt kommer i kommunestyret 18. juni med en interpellasjon om Sjøfronten.
Meninger

Sjøfronten 1 og 3 har åpnet byen mot fjorden på en storslått måte, og hevet standarden i Molde by. I februar 2019 var prislappen på 142 millioner, og på ett år har det økt med 32 millioner, altså en økning på 22%. Hvordan er dette mulig?

Til behandlingen av de siste overskridelsene angående Sjøfronten 1 i møtet av 14. mai mottok ikke kommunestyret noen redegjørelse fra kommunedirektøren angående hvorvidt kommunen er rettslige forpliktet til å betale de ulike økte postene. Til dette møtet ble det blant annet formidlet følgende fra kommuneadvokaten:

«Det er for kommuneadvokaten nå ikke klart hvilket faktum som skal legges til grunn for juridiske vurderinger om konkrete krav. Det vil være uforsvarlig og uetisk advokatarbeid å uttrykke meninger om konkrete krav uten å kunne ta utgangspunkt i et rimelig avklart faktum.»

Det ansvarlige, som enhver selvstendig næringsdrivende ville gjøre før en betaler et krav er å undersøke med sin advokat om en er rettslig forpliktet til å betale denne budsjettsprekken. At kommunens advokat unndrar seg denne vurderingen er underlig. Rødt gjentar derfor sitt spørsmål: Var kommunen rettslig forplikta til å betale disse kravene, og hva ville konsekvensene vært av å ikke betale? Vi ønsker svar på disse spørsmålene uavhengig av granskningen som er satt i gang.

Ansvarlig i Hamsto har i uformell samtale med lagleder i Rødt Molde anslått verdistigningen for eiendom i området til å være over doblet som direkte følge av Sjøfronten. Rødt har bedt alle representanter med interesser i Molde sentrum om å vurdere sin habilitet.

Rødt ber i interpellasjonen om at Sjøfronten 2 legges på is. Det er flere grunner til det.

Etter at vi ble rammet av Korona-krisen ble norsk økonomi snudd på hodet. Skatteinngangen i kommunen er redusert, og vi har ingen idé om hvor lenge samfunnet vil være rammet av pandemien. Hvordan Molde kommunes økonomi ser ut på budsjettmøtet i desember 2020, er det ingen som vet, men det vi vet er at det kommer til å ta tid å komme tilbake til normaltilstanden.

Både til vanlig og i tider som dette er det de lovpålagte tjenestene som må komme først.

En grunn til dette er erfaringene vi har trukket fra Sjøfronten 1. Der gikk det første estimatet fra 60 millioner i 2015, til 130 millioner i 2017, så til 150,5 millioner i 2019. Og nå er den nye prislappen på hele 174 millioner. Prislappen på Sjøfronten 3 er nå oppe i 60 millioner, og arbeidet er ikke fullført. For Sjøfronten 2 er allerede prislappen estimert til 175 millioner kroner. Molde suser altså mot å bli en kommune som bruker opp mot en halv milliard kroner på å åpne byen mot havet. Det er mye penger i en kommuneøkonomi. Det er penger som etter Rødts mening bør brukes på en bredere stimulering av økonomien, og til å sikre velferdstilbudet i kommunen. Blant annet kunne foreldrebetaling for barnehage og SFO settes ned. Leiligheter for de som sitter nederst ved bordet kunne fått senket husleien betydelig. Vi kunne bygd og drifta ungdomskvartalet.

Fra 2016 til 2019 økte netto lånegjeld per innbygger i gamle Molde kommune fra 108.939 kroner til 129.064 kroner (SSB-tall hentet fra Moldes kommuneregnskap). Rødt ønsker ikke å bidra til å øke gjeldsbyrden for kommende generasjoner i Molde.

Sjøfronten 2 krever utfylling i kaiområdet. Fra tillatelsen som er gitt til denne, virker de planlagte arbeidene uforutsigbare. La oss huske at Hamsto skriver i redegjørelsen for Sjøfronten 1 at «Prosjekter med usikkerhet knyttet til grunnforhold, infrastruktur, detaljering og uforutsette forhold, krever større avsetninger til reserve». Her risikerer vi nok en budsjettsprekk, og utgangspunktet her er en mye høyere utgangspris enn den som var estimert for Sjøfronten 1 og 3.

Det vi skal konsentrere oss om nå, er å få i gang kommunens aktiviteter etter Korona-pandemien. Det kunne tale for at Molde kommune burde sette i gang byggingen av Sjøfronten 2, også for å stimulere til sysselsetting og økonomien for øvrig. Det er imidlertid også det bærende argumentet for å utsette Sjøfronten 2.

Rødt mener at økonomiske kalkyler må brukes for å se om Sjøfronten 2 kommer til å bringe inntekter til kommunen. Investeringer som skal stimulere næringslivet, men ikke gir noe tilbake, bør ikke gjennomføres. De store usikkerhetsmomentene gjør at denne investeringen er helt hensiktsløs slik situasjonen er i dag.

I motsetning til Sjøfronten 1, ligger Sjøfronten 2 rett imot vindretningen. Det gjør den ikke like attraktiv for uteservering og lignende. Det er derfor ikke sikkert at Sjøfronten 2 vil kunne brukes til kommersiell aktivitet som kunne være til nytte for byens utelivsbransje. I arbeidet med Sjøfronten 2 er det heller ikke tatt hensyn til hvordan fiskemottaket til Horsgaard & Co skal ivaretas.

Uansett, hvis kommunestyret ikke skulle være enige med oss i at Sjøfronten 2 må utsettes på ubestemt tid, så vil Rødt at overskridelsene fra Sjøfronten 1 og 3 skal bringe lærdom. Vi skal ikke bruke de samme typene av kontrakter og ikke de samme konsulentene. Standardkontrakt NS 8405 er ikke en kontrakt som er egnet til å styre denne typen av utbygginger. Kommunestyret må ta helt andre grep enn å gjenta sine egne feil.

Albert Einstein sa at “Galskap er å gjøre det samme om og om igjen, og forvente et helt annet resultat.” - Rødt ønsker ikke at Molde kommune skal gjenta sine feil.

Rødt fremmer følgende forslag til vedtak i møtet den 18. juni:

1. Molde Kommunestyre ber om en redegjørelse fra kommuneadvokaten eller en advokat med bakgrunn i kontraktsrett angående hva Molde kommune er rettslig forpliktet til å betale av de økte postene presentert i 2020.

2. Molde Kommunestyre ber om at enhver utbetaling skjer under forutsetning om at kravet er rettslig forpliktende for kommunen og at det tas eksplisitt forbehold om tilbakebetaling.

3. Alle aktiviteter knyttet til Sjøfronten 2 stanses umiddelbart og utsettes til kommunen har fått oversikt over økonomien etter korona-situasjonen.

4. De som er ansvarlige for overskridelsene i Sjøfronten 1 diskvalifiseres fra å få oppdrag i Sjøfronten 2 eller andre oppdrag for kommunen i 3 år.

Ivar Aasgaard Røsand, gruppeleder Rødt Molde og Morten Walløe Tvedt, lagleder Rødt Molde

----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal