LEDER FREDAG 5. JUNI

Mistillitsforslaget bør bli avvist

Mistillitsutspillet mot Guttelvik framstår som politisk markering av uenighet.

Tillit eller ikke?: Frp varsler at de vil fremme mistillit mot fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik i fylkestinget. Utspillet framstår som en politisk markering fra et frustrert Frp.   Foto: RICHARD NERGAARD

Mistillitsutspillet mot Guttelvik framstår som politisk markering av uenighet.

Meninger

Det hører med til sjeldenhetene at ei politisk gruppering uttrykker mistillit mot lederen av administrasjonen. Fremskrittspartiets gruppe i fylkestinget meldte onsdag at partiet ikke har tillit til fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik. Partiet vil fremme mistillit til Guttelvik under møtet i fylkestinget om halvanna uke.

Grunnen til at Frp sier partiet ikke har tillit til fylkeskommunens øverste administrative leder, forklarer Frps gruppeleder Frank Sve med at Guttelvik har kommet med dommedagsspådommer for Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomi i forbindelse med Nordøyvegen. Videre at administrasjonen argumenterte for å spare penger på driften av blant annet videregående skoler, mens regnskapet for 2019 viste overskudd på 313,5 millioner kroner.

Å rette mistillit mot fylkeskommunedirektøren, er alvorlig. Administrasjonen har til oppgave å utrede saker politikerne skal ta stilling til, på en måte som holder faglig mål. Administrasjonen skal også gjennomføre politiske vedtak. Når det gjelder det svært gode regnskapsresultatet for 2019, var forklaringene flere, blant annet engangsutbetaling fra staten til tunnelsikring som politikerne og fylkeskommunedirektøren fikk vite på akkurat samme tidspunkt – og bedre skatteinngang enn de fleste kunne forutsett. Det virker konstruert å påstå at disse forholdene gir grunnlag for mistillit til fylkeskommunedirektøren.

Fremskrittspartiet sliter med å få gehør i fylkespolitikken. Etter valget i fjor høst ser det ut til at Frp er venneløst. Mange av Frps forslag får kun partiets egne stemmer i fylkesutvalget og fylkestinget. Mistillitsutspillet mot fylkeskommunedirektør Guttelvik framstår som politisk markering av uenighet. Flertallspartiene i fylkespolitikken står sterkere enn på lenge, og har ikke gitt uttrykk for annet enn tillit til Guttelvik. Møre og Romsdal befinner seg i en økonomisk vanskelig situasjon etter koronanedstengingen. I en så krevende situasjon trengs et konstruktivt samarbeid mellom politikere og administrasjon. Fylkesordfører Tove-Lise Torve bør avklare med gruppelederne i fylkestinget om andre enn Frp sliter med tilliten til Guttelvik. Er svarene nei, blir det bare pinlig å bruke to dagers fylkesting 15. og 16. juni til å snakke om mistillit.