LEDER ONSDAG 3. JUNI

Sterkt engasjement for lokalbutikken

Innsatsen gjør at man også i sommer har et lokalt servicetilbud.

SATSER FRISKT: På Åfarnes var det mange som ønsket at bygda fortsatt skulle ha butikk. Tirsdag var det første offisielle åpningsdag for Kaia Landhandel.   Foto: Ottar Rydjord

Innsatsen gjør at man også i sommer har et lokalt servicetilbud.

Meninger

I mange lokalsamfunn er nærbutikken en viktig møteplass. Slik har det vært på Åfarnes i en årrekke. Ved inngangen til sommersesongen sto bygda i fare for å miste butikken på ferjekaia. Da kastet sju lokale ildsjeler seg rundt og etablerte et nytt aksjeselskap. Tirsdag var det åpningsfest med kake. Butikken, som har fått navnet Kaia Landhandel, er i første omgang en midlertidig løsning ettersom bygget skal rives for å gi plass til ny ferjekai. Dersom responsen i sommer blir god vil selskapet se etter nye lokaler for framtida.


Da kiosken på Åfarnes ble nedlagt, satte bygdefolket i gang en storstilt redningsaksjon

Tirsdag åpner Kaia landhandel i de tidligere lokalene til Mix-kiosken på Åfarnes ferjekai.


Initiativtakerne fortjener ros for at de på kort tid har klart å jobbe fram et tilbud på kort tid. Innsatsen gjør at man også i sommer kan ha post, dagligvare og kafé i bygda. I en sommer der mange vil satse på å feriere lokalt vil man få en test på om markedet er der. Skal det bli butikk med helårsdrift er man imidlertid avhengig av at lokalbefolkningen bruker tilbudet.

Denne utfordringen ligger nå hos lokalbefolkningen. Åfarnes er på ingen måte den eneste bygda som har en slik utfordring. Rundt om i distriktet er det mange mindre lokalbutikker som vurderer framtida.

Merkur-programmet tilbyr kompetanseutvikling og økonomiske støtteordninger for å sikre videre drift i små dagligvarebutikker og bokhandlere i distriktene. I fjor høst ble reglene endret for at flere butikker kunne bli støtteberettiget. Det tror vi er riktig. I et marked med tøff konkurranse er det krevende å være liten og sjølstendig.

Det er derfor viktig at myndighetene har virkemidler som stimulerer til lokale initiativ. Digitaliseringen kan gi nye muligheter, også for de minste butikkene. Men de vil trenge starthjelp for å gjøre teknologiske investeringer.

Engasjementet rundt butikken på Åfarnes oppleves som stort. De nye butikkdriverne skryter av de tidligere eierne som har vist fleksibilitet i overgangsfasen. At noen tar utfordringen med å drive videre er også et tydelig tegn på at innsatsen til tidligere eier er verdsatt. Denne våren har for alvor understreket betydningen av å ha lokale servicetilbud. Derfor fortjener initiativtakerne på Åfarnes ros for sitt engasjement.