LEDER FREDAG 29. MAI

Felles innsats som har gitt resultat

ÅPNER OPP: Kunnskapsminister Guri Melby (V) og statsminister Erna Solberg (H) da en skole i Oslo gjenåpnet etter seks uker med heimeundervisning.  Foto: NTB scanpix

I vårt område har det vært en veldig gunstig smittesituasjon over lang tid.

Meninger

Onsdag ble det kjent at regjeringa vil lette ytterligere på smitteverntiltakene. Fra 2. juni kan hele skoleklasser og barnehageavdelinger kan være samlet. De strenge restriksjonene for besøk på sjukeheimer og sjukehus blir også lettet. Både i hverdag og på fritid er det nye regler som skal gjelde, etter over to måneder med smittetiltak. Det skal innføres et nytt system med rødt, gult og grønt lys, og nye vegledere for smittevern i dag.

Lettelsene kommer sjølsagt som et resultat av utviklinga de siste dagene. Folkehelseinstituttet (FHI) har kun registrert ett nytt koronadødsfall og fem nye sykehusinnleggelser i løpet av forrige uke. I uke 21 var det 325 kommuner i Norge som ikke hadde noen nye påviste smittetilfeller. I vårt område har det vært en veldig gunstig smittesituasjon over lang tid.

Norge er i en særstilling, sammen med noen få andre land. Nesten ingen andre land kan fortelle om en slik kontroll på smittespredningen i slutten av mai 2020. Men også iblant de hardest rammete landene i Europa, er det nå avtakende spredning. Før sommeren er det forsiktig optimisme som råder.

De strenge smitteverntiltakene har helt fra starten vært omtalt som en slags folkelig dugnad for at færrest mulige skulle bli rammet. Etter over to måneder med det regjeringa beskrev som «de sterkeste tiltakene vi har hatt i fredstid» er vi på veg mot en langt mer normal hverdag.

Men det er langt fra helt trygt ennå. Smitten er her fortsatt, og vi har sett både i Norge og i andre land som har slått ned viruset at det brått kan komme oppblomstring igjen. Flere steder i verden er ikke smittetoppen nådd. Samtidig vil store deler av samfunnet vårt være preget i lang tid framover. Det er mange som har ofret og mistet mye de siste to månedene. Mange av tiltakene og løsningene som er valgt skal vi selvfølgelig debattere og ha et kritisk blikk på i etterkant.

Men akkurat nå kan vi smile litt til hverandre (det er for tidlig med skulderklapp) og si at så langt har det vært en bra dugnadsøkt. Vask hendene og hold avstand, så blir det enda bedre!