LESERINNLEGG:

Veteran- og frigjøringsdagen 8. mai

Markering i fjor: Pål Henning Ilstad, leder i NVIO la ned blomst og det ble holdt ett minutts stillhet for å hedre de som falt under andre verdenskrig. Bildet er fra fjorårets markering.  Foto: Ola Bjerkevoll

Meninger

Det skal være liten tvil, Norge er verdensledende på frivillig arbeid og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, beredskap og samfunnet på svært mange områder. Uansett hvor du måtte befinne deg geografisk eller i tid så finner du mennesker som brenner for sin sak, det er slik demokratiet i vår del av verden er. Verdi, Aktivitet, Medvirkning og Forenkling er stikkord i Regjeringens intensjonserklæring for samspillet mellom stat og frivillig arbeid. M.a.o Regjeringen anerkjenner frivillighetens enorme verdi som en samfunnsbygger.

På forskjellige måter er vi alle påvirket av tiden vi er inne i. Mye av det frivillige arbeidet er satt på vent og de fleste sitter rastløs og venter på, hva nå? Likeså går dagene sin gang og historien er jo der. 8. mai 1945 er en slik en, dagen da tyske styrker kapitulerte i Norge, vi fikk frigjøringsdagen.

I 1996 anbefalte Stortingets forsvarskomité at 8. mai ble gjort til nasjonal veterandag. Bakgrunnen var at det fantes færre gjenlevende veteraner fra 2. verdenskrig, samt et større behov for å hedre dem som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for landet. Tanken var at veteranorganisasjonene for disse utenlandsoppdragene som skulle stå for markeringene på veterandagen.

Beslutningen om innføring av veterandagen kom i 2010 og den første markeringen fant sted i 8. mai 2011. Forsvarsdepartementet la opp til en større markering med nasjonale og lokale arrangementer og ba alle landets kommuner om å gjennomføre arrangementer der veteranenes innsats skulle markeres.

Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner (NVIO) er Norges største interesse organisasjon for veteraner og har i alle år markert denne dagen lokal (20 år) som nasjonal i samarbeid med kommuner og Forsvaret. I år blir den litt amputert, men like viktig er påminnelse om historien. Friheten var ikke gratis og for mange mennesker på vår klode er heller ikke dette normalen.

Ca. 1700 personer fra Møre og Romsdal har tjenestegjort i forskjellige internasjonale operasjoner etter 2 verdenskrig. Stadig har vi personell fra militær og politi som er ute i fredsbevarende- og stabiliserende operasjoner. Etter hjemkomst har Forsvart et ansvar som strekker seg inntil et år ifm helse og oppfølg. Etter dette er det kommunene som overtar ansvaret. Selv om Forsvaret ivaretar det meste kan familien og spesielt barn ha et behov som kommunen skal ivareta før, under og etter et familiemedlem har tjenestegjort i utlandet. Akkurat som ved en pandemi, planer og kunnskap om dette er ivaretatt igjennom en veteranplan. Det er derfor er det en sterk henstilling, spesielt til kommune i Romsdal, om at dette blir ivaretatt etter de forslag som er innsendt.

I år har Forsvaret og Regjering utsatt mye av feiringen til 2021. Det blir små markeringer uten medaljer og forsamlinger. For Molde blir det kransenedleggelse og tale ved minnebautaen i Reknesparken.

I uke 3 i 2022 kommer Forsvaret til å trenge alle sengeplasser vi har i Molde. Da arrangeres Den Nasjonale Veterankonferansen og politiske ledere fra Regjering, Storting, kommune og fylkeskommunale skal fortelle nettopp hva de har gjort i veteranarbeidet. Er vi klare?

Alle ga noe, noen ga alt

Gratulerer med dagen!

Pål Henning Ilstad, leder NVIO Romsdal

----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal