LESERINNLEGG

Synspunkt om fartsgrenser og UP kontroller på Verma

I et leserinnlegg i RB 5. mai, skriver «trøndere på tur» om feil fartsgrense på Verma, og stiller samtidig spørsmål ved politiets motiv for å holde fartskontroller nettopp der. 

– Det er ikke nødvendigvis feil fartsgrense på stedet fordi mange kjører fort og blir tatt i fartskontroll, skriver Jonny A. Strømme.  Foto: Eirik Heen

Meninger

Statens Vegvesen sin analyse av ulykker i Norge, i perioden 2005 til 2018, viser at i 41 prosent av dødsulykkene er høy fart en medvirkende årsak. Høy fart betyr ikke nødvendigvis at farten har vært over fartsgrensen på stedet, men dette kan også være høy fart i forhold til kjøreforholdene. Det kan være at føreren ikke har tilpasset farten ut fra vegforhold, vær- og føreforhold eller trafikkbildet for øvrig.Fartsgrenser settes ikke vilkårlig, eller for at UP skal kunne ta fra oss både tusenlapper og førerkort. Jeg observerer alt for ofte at bilførere ikke respekterer fartsgrensen selv i tettbebygde strøk. Jeg antar at trøndere på tur har passert flere mindre steder, hvor fartsgrensen er akkurat den samme som på Verma. Dette er ikke uvanlig i Norge. Mange mindre steder langs våre riks- og europaveier har fartsgrense helt ned til 40 km/t. Dessverre er det alt for mange som ikke respekterer dette, eller ikke får med seg skiltene. Det er selvfølgelig ingen unnskyldning at en ikke får med seg at farten er redusert fra 80 til 60 km/t. Det er førerens plikt å få med seg det som endrer seg i trafikkbildet, og er du i tvil så reduser farten inntil du ser et nytt skilt for fartsgrense, de står nemlig rimelig tett.

Det er ikke nødvendigvis feil fartsgrense på stedet fordi mange kjører fort og blir tatt i fartskontroll. Dette er tvert imot et tegn på at det er alt for mange som ikke respekterer fartsgrensa. Det er Statens Vegvesen som har de beste forutsetningene for å fastsette fartsgrensene langs veiene i Norge, ikke vi som tilfeldigvis kjører forbi en rolig søndag ettermiddag.

Det er ganske drøyt å lansere en konspirasjonsteori, om at UP og Statens Vegvesen setter fartsgrensen for lavt for å ta bilister og skaffe penger i statskassa. Dette tror dere ikke på selv kjære trøndere. Men jeg kan være enig med dere i at større skilt kan hjelpe. Dette kan være til god hjelp spesielt på steder med mye vegetasjon og andre forstyrrende faktorer tett inntil vegbanen. I likhet med mange andre har jeg kjørt denne strekningen en del ganger opp gjennom årene, og ofte opplever jeg å bli forbikjørt selv om jeg ligger rundt fartsgrensen på stedet. Forbikjøring skjer både på Verma og andre steder i Romsdalen, der fartsgrensa er 80 km/t. Ja det er svært øde mange steder, men en fart over 80 km/t er ikke forsvarlig her.

Det blir litt feil når dere stiller spørsmålet: Hva er det som tilsier at det skal være 60 sone akkurat på den strekningen? Det samme spørsmålet kan en stille om alle strekninger rundt omkring i Norge. Svaret er at dette er vurdert av en faginstans og at det er gjort ut fra vurderinger av flere forhold på stedet.

Det er gjort målinger som viser at det er rundt halvparten av bilførerne i Norge som overholder fartsgrensene. Redusert fart gir redusert risiko for at det skjer en ulykke, og reduserer også risiko for alvorlig skade dersom en ulykke skjer. Det er ingen tvil om at lavere fart bidrar til å spare liv. Jeg foretrekker helt klart at farten settes for lavt noen steder dersom alternativet er at den settes for høyt. Jeg skal fint klare å leve med at jeg bruker noen minutter ekstra på turen.

Jonny A. Strømme

----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal